Welcome to Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  • Bổ nhiệm Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường

    Tại Quyết định số 3331/QĐ-BCT, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Hữu Linh, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương giữ chức vụ Tổng Cục trưởng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 12/10/2018.

No front page content has been created yet.