Welcome to Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  • Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

    Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Một số quy định đáng chú ý...

  • Tăng cường đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

    Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng Ban thường trực Ban 389 đã ký văn bản gửi Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác đấu tranh chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Văn bản mới

Pages

No front page content has been created yet.