Welcome to Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  • Doanh thu kỷ lục từ vụ mùa nhãn, vải

    Thời tiết thuận lợi và đặc biệt là cách thức tổ chức quảng bá, bán hàng với sự tham gia của doanh nghiệp, người dân và chính quyền đã giúp vụ nhãn, vải năm 2018 của một số tỉnh miền Bắc thành công vượt trội.

  • Hỗ trợ đầu tư ứng dụng dây chuyền giết mổ trong chế biến thịt lợn

    Thực hiện kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt, Công ty TNHH Hải Thịnh Bắc Giang (xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa) triển khai thực hiện đề án khuyến công “Đầu tư ứng dụng dây chuyền giết mổ trong chế biến thực phẩm”.

No front page content has been created yet.