Welcome to Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  • Vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán phạt đến 100 triệu đồng

    Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

  • Công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bắc Giang

    Ngày 14/3/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung tỉnh Bắc Giang. Việc mua sắm tập trung tài sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang thực hiện theo hình thức đấu thầu qua mạng.

  • Phê duyệt kế hoạch khuyến công tỉnh Bắc Giang năm 2018

    Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 13/02/2018. Theo đó, tổng kinh phí khuyến công được phê duyệt thực hiện đợt 1 là 2.390 triệu đồng, bao gồm các nội dung chủ yếu sau...

No front page content has been created yet.