Welcome to Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  • Bắc Giang kết thúc vụ vải thiều 2018 với nhiều kỷ lục

    Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, vụ vải thiều 2018 của tỉnh đã kết thúc với sản lượng đạt 215.800 tấn, tổng giá trị ước đạt 5.755 tỷ đồng, tăng 124.300 tấn và 448 tỷ đồng so với sản lượng và giá trị của vụ vải thiều năm 2017.

  • Vietnam Foodexpo 2018: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp

    Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo) là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thường niên, nhằm phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ ngành hàng nông sản và công nghiệp thực phẩm của Việt Nam.

Văn bản mới

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
1 Luật Đo đạc và bản đồ 28/2018/QH14 Ký:14-06-2018
HL:01-01-2019
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch 27/2018/QH14 Ký:15-06-2018
HL:01-01-2019
3 Luật Tố cáo 25/2018/QH14 Ký:12-06-2018
HL:01-01-2019
4 Luật An ninh mạng 24/2018/QH14 Ký:12-06-2018
HL:01-01-2019
5 Luật Quốc phòng 22/2018/QH14 Ký:08-06-2018
HL:01-01-2019

Pages

No front page content has been created yet.