Welcome to Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  • Lần đầu tiên Lục Ngạn có vải thiều hữu cơ

    Năm 2019 là năm đầu tiên huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) có sản phẩm vải thiều hữu cơ. Các vườn vải tham gia mô hình vải thiều hữu cơ sẽ được lắp camera giám sát, nhật ký chăm sóc sẽ là nhật ký điện tử.

  • Khuyến công Bắc Giang: Khảo sát xây dựng kế hoạch năm 2019

    Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang về xây dựng kế hoạch khuyến công năm 2019, Trung tâm đã phối hợp với các Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Phòng Kinh tế các huyện, thành phố tổ chức khảo sát thực tế tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn...

No front page content has been created yet.