Welcome to Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  • Báo cáo Logistics Việt Nam 2017

    Báo cáo Logistics Việt Nam 2017 được Bộ Công Thương xây dựng và công bố chính thức trong khuôn khổ diễn đàn “Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển Dịch vụ Logistics Việt Nam” được tổ chức vào buổi sáng 15/12/2017 tại thủ đô Hà Nội.

  • TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm

    TCVN 11856:2017 do Viện Nghiên cứu Thương mại và Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  • Hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị trong chế biến giò gà

    Ngày 29/11/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương Bắc Giang, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Thế, UBND xã Đồng Tâm tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công “Đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị trong chế biến giò gà”.

No front page content has been created yet.