Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
387/QĐ-QLTT 08-08-2018 Chi cục Quản lý thị trường Quyết định về việc tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm công chức (ông Nguyễn Khanh) Quyết định
382/QĐ-QLTT 01-08-2018 Chi cục Quản lý thị trường Quyết định về việc tiếp nhận và điều động lái xe (ông Đào Nguyên Hưng) Quyết định
127-BC/BCSĐ 30-07-2018 UBND Tỉnh Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020 Báo cáo
70/BC-UBND 07-08-2018 UBND Tỉnh Báo cáo tổng kết công tác sản xuất và tiêu thụ vải thiều năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 Báo cáo
192/BC-SCT 08-08-2018 Sở Công Thương Báo cáo triển khai Nghị định 68/2017/NĐ-CP và điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất với quy hoạch các cụm công nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 Báo cáo
231/QĐ-SCT 06-08-2018 Sở Công Thương Quyết định về việc điều động công chức (ông Phạm Quốc Tuấn) Quyết định
230/QĐ-SCT 06-08-2018 Sở Công Thương Quyết định về việc điều động công chức (ông Nguyễn Khanh) Quyết định
190/BC-SCT 04-08-2018 Sở Công Thương Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới Báo cáo
188/BC-SCT 01-08-2018 Sở Công Thương Báo cáo việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 - 2018 Báo cáo
379/QĐ-QLTT 31-07-2018 Chi cục Quản lý thị trường Quyết định về việc bổ nhiệm công chức (ông Nguyễn Ngọc Ước) Quyết định
451/QĐ-UBND 31-07-2018 UBND Tỉnh Quyết định về việc điều chuyển chỉ tiêu hợp đồng 68/2000/NĐ-CP năm 2018 Quyết định
187/BC-SCT 31-07-2018 Sở Công Thương Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Bắc Giang tháng 7 năm 2018 Báo cáo
347/QĐ-QLTT 23-07-2018 Chi cục Quản lý thị trường Quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức (ông Nguyễn Bá Tào) Quyết định
346/QĐ-QLTT 23-07-2018 Chi cục Quản lý thị trường Quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức (ông Nguyễn Trung Nghĩa) Quyết định
345/QĐ-QLTT 23-07-2018 Chi cục Quản lý thị trường Quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức (ông Hoàng Anh Sơn) Quyết định
343/QĐ-QLTT 23-07-2018 Chi cục Quản lý thị trường Quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức (ông Giáp Quang Đăng) Quyết định
342/QĐ-QLTT 23-07-2018 Chi cục Quản lý thị trường Quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức (ông Bùi Xuân Đức) Quyết định
341/QĐ-QLTT 23-07-2018 Chi cục Quản lý thị trường Quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức (ông Ong Khắc Toàn) Quyết định
340/QĐ-QLTT 23-07-2018 Chi cục Quản lý thị trường Quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức (ông Nguyễn Văn Tiến) Quyết định
339/QĐ-QLTT 23-07-2018 Chi cục Quản lý thị trường Quyết định về việc bổ nhiệm lại công chức (ông Lê Quang Minh) Quyết định

Pages