Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
291/BC-SCT 29-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế Báo cáo
290/BC-SCT 29-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo tổng kết tình hình kinh tế tập thể ngành Công Thương năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Báo cáo
289/BC-SCT 28-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Bắc Giang tháng 11/2018 Báo cáo
288/BC-SCT 28-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2018 Báo cáo
287/BC-SCT 26-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ Báo cáo
286/BC-SCT 21-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh Báo cáo
283/BC-SCT 19-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2018 Báo cáo
282/BC-SCT 19-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả công tác tham mưu xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 Báo cáo
281/BC-SCT 19-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền" Báo cáo
341/TB-UBND 26-11-2018 UBND Tỉnh Thông báo kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 11/2018 Thông báo
280/BC-SCT 19-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người năm 2018 Báo cáo
279/BC-SCT 19-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 năm 2018 Báo cáo
278/BC-SCT 16-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành Báo cáo
276/BC-SCT 16-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo công tác cải cách hành chính tháng 11/2018 Báo cáo
275/BC-SCT 16-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo hoạt động thông tin đối ngoại năm 2018; kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019 Báo cáo
49/KH-SCT 14-11-2018 Sở Công Thương Kế hoạch kiểm tra chất lượng, tiến độ thi công và công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng các công trình điện thuộc dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2013 - 2020 Kế hoạch
274/BC-SCT 14-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo công tác bồi thường Nhà nước năm 2018 Báo cáo
273/BC-SCT 14-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở Sở Công Thương năm 2018 Báo cáo
272/BC-SCT 14-11-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tháng 11/2018 Báo cáo
48/KH-SCT 09-11-2018 Sở Công Thương Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018 Kế hoạch

Pages