DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG

Ngày đăng: 31-03-2017 <------> Người tạo: admin <------>

A- CƠ QUAN SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG

            1. Địa chỉ: 45B đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang

            2. Điện thoại: (0204) 3854 301; Fax: (0204) 3829 290

            3. Website: http://socongthuong.bacgiang.gov.vn

            4. Email: so_congthuong_vt@bacgiang.gov.vn

I

LÃNH ĐẠO SỞ

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Trần Quang Tấn

Giám đốc

 

0913 555 714

tantq_sct@bacgiang.gov.vn

2

Phan Văn Hùng

Phó Giám đốc

 

0912 226 019

hungpv_sct@bacgiang.gov.vn

3

Đào Xuân Cường

Phó Giám đốc

3852 143

0913 373 464

cuongdx_sct@bacgiang.gov.vn

4

Đào Nguyên Sơn

Phó Giám đốc, Chi Cục trưởng Chi cục QLTT

3856 931

0904 245 334

sondn_sct@bacgiang.gov.vn

II

VĂN PHÒNG SỞ

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Dương Văn Tuấn

Chánh Văn phòng

3701 188

0904 293 666

tuandv_sct@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Minh Huệ

Phó Chánh Văn phòng

3855 391

0973 102 171

huentm_sct@bacgiang.gov.vn

3

La Thanh Hiền

Phó Chánh Văn phòng

 

0986 438 858

hienlt_sct@bacgiang.gov.vn

4

Phạm Thị Bích Thùy

Kế toán

3855 391

0167 755 9098

thuyptb_sct@bacgiang.gov.vn

5

Ong Thị Hậu

Chuyên viên

3855 391

0983 386 681

hauot_sct@bacgiang.gov.vn

6

Giáp Thị Bích

Chuyên viên

3854 466

0987 825 856

bichgt_sct@bacgiang.gov.vn

7

D­ương Thị Thanh

Văn thư

3854 301

0942 237 199

thanhdt_sct@bacgiang.gov.vn

8

Nguyễn Thị Ánh

Chuyên viên

3854 466

0988 055 412

anhnt_sct@bacgiang.gov.vn

9

Vũ Thị Huyền Nga

Nhân viên

3854 301

0934 905 727

ngavth_sct@bacgiang.gov.vn

10

Lưu Mạnh Hùng

Cán bộ CNTT

 

0127 215 8886

hunglm_sct@bacgiang.gov.vn

11

Trần Xuân Huế

Lái xe

 

0979 876 978

laixe_sct@bacgiang.gov.vn

12

Nguyễn Văn Vinh

Lái xe

 

0983 021 487

laixe_sct@bacgiang.gov.vn

13

Nguyễn Ngọc Sơn

Lái xe

 

0986 075 089

laixe_sct@bacgiang.gov.vn

14

Nguyễn Hữu Cầu

Bảo vệ

3854 296

0165 703 2721

 

15

Đồng Đức Hòa

Bảo vệ

3854 296

0123 854 9925

 

16

Nguyễn Thị Hoa

Vệ sinh

 

0166 542 3807

 

III

PHÒNG KẾ HOẠCH  - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

 

         

 

 

       

1

Thân Thị Hào

Phó Trưởng phòng

3823 141

0967 898 237

haott_sct@bacgiang.gov.vn

2

Hà Thị Hân

Chuyên viên

3823 141

0971 523 806

hanht_sct@bacgiang.gov.vn

3

Đỗ Thị Phương Thảo

Chuyên viên

3823 141

0964 592 555

thaodtp_sct@bacgiang.gov.vn

 

         

IV

PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Hà Văn Hạnh

Trưởng phòng

3824 143

0904 416 478

honghanh22032007@gmail.com

2

Lương Hồng Thái

Phó Trưởng phòng

3824 143

0912 393 732

thailh_sct@bacgiang.gov.vn

3

Nguyễn Tiến Dũng

Phó Trưởng phòng

3824 143

0912 134 606

dungnt_sct@bacgiang.gov.vn

4

Đào Thị Phương Nga

Chuyên viên

3824 143

0983 334 818

ngadtp_sct@bacgiang.gov.vn

V

PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Đức Hoàn

Trưởng phòng

3858 949

0982 250 601

hoannd_sct@bacgiang.gov.vn

2

Vũ Hồng Thanh

Phó Trưởng phòng

3858 949

0947 644 575

thanhvh_sct@bacgiang.gov.vn

3

Ong Xuân Thịnh

Phó Trưởng phòng

3858 949

0976 274 886

thinhox_sct@bacgiang.gov.vn

4

Nguyễn Hồng Phượng

Chuyên viên

3858 949

0976 837 566

phuongnh_sct@bacgiang.gov.vn

5

Nguyễn Văn Đại

Chuyên viên

3858 949

0975 327 686

dainv_sct@bacgiang.gov.vn

VI

PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP KHẨU

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Tập

Trưởng phòng

3851 378

0965 366 566

tapnv_sct@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Ngọc Tuấn

Phó Trưởng phòng

3851 378

0976 414 368

tuannn_sct@bacgiang.gov.vn

3

Phạm Quang Thái

Phó Trưởng phòng

3851 378

0168 802 9115

thaipq_sct@bacgiang.gov.vn

4

Thân Thị Huệ

Chuyên viên

3851 378

0916 744 483

huett_sct@bacgiang.gov.vn

5

Hà Thái Cương

Chuyên viên

3851 378

0974 661 144

cuonght_sct@bacgiang.gov.vn

 

         

VII

PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

 

 

 

 

 

 

1

Thân Văn Trung

Trưởng phòng

3823 040

0986 062 360

trungtv_sct@bacgiang.gov.vn

2

Trần Xuân Dương

Phó Trưởng phòng

3823 040

0984 362 629

duongtx_sct@bacgiang.gov.vn

3

Nguyễn Hải Ngân Chuyên viên 3823 040 0977 599 442 nguyenhaingan@gmail.com

 

         

VIII

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Nguyễn Văn Phương

Trưởng phòng

3828 606

0982 135 478

phuongnv_sct@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Hiệp

Phó Trưởng phòng 3828 606 0969 040 506 hiepnt_sct@bacgiang.gov.vn

3

Nguyễn Tiến Thịnh

Phó Trưởng phòng

3828 606

0988 147 038

thinhnt_sct@bacgiang.gov.vn

4

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Chuyên viên

3828 606

0985 791 915

maintn_sct@bacgiang.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thùy Nhung

Chuyên viên 3828 606 0982 098 758 nhungntt_sct@bacgiang.gov.vn

 

         

 

         

 

         

IX

THANH TRA SỞ

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Lê Quang Tú

Chánh Thanh tra

3828 604

0968 644 555

tulq_sct@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Thị Yên

Phó Chánh Thanh tra

3828 604

0915 094 550

yennt_sct@bacgiang.gov.vn

3

Phan Mạnh Thức

Phó Chánh Thanh tra

3828 604

0912 030 828

thucpm_sct@bacgiang.gov.vn

4

Bùi Đức Hà

Chuyên viên

3828 604

0972 563 444

buihahvtc@gmail.com

5

Nguyễn Ngọc Hằng

Chuyên viên

3828 604

0904 031 776

hangnn_sct@bacgiang.gov.vn

               

 

B- CÔNG ĐOÀN NGÀNH CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Ngô Quyết Thắng

Chủ tịch

3828 605

0988 118 342

thangnq_ldld@bacgiang.gov.vn

2

Nguyễn Thanh Sơn

Phó Chủ tịch

3828 605

 

thanhson67@gmail.com


C- HỘI BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG BẮC GIANG

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Thân Nhân Tôn

Chủ tịch

 

0913 276 551

tonnt_sct@bacgiang.gov.vn

2

Trương Đức Nhân

Thường trực Hội

 

0913 257 331

truongducnhanbg@gmail.com

 

D- TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP

            1. Địa chỉ: Tầng 5 Trụ sở các đơn vị sự nghiệp, đường Quách Nhẫn, TP. Bắc Giang

            2. Điện thoại: (0204) 3824 098; Fax: (0204) 3824 098

            3. Website: http://ttkhuyencong.bacgiang.gov.vn

            4. Email: ttkc-tvptcn_sct@bacgiang.gov.vn

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Ngụy Đình Nghĩa

Giám đốc

3601 665

0983 033 636

nghiand_sct@bacgiang.gov.vn

2

Phạm Thị Mai

Phó Giám đốc

3825 686

0912 074 290

maipt_sct@bacgiang.gov.vn

 

 

       

3

Đặng Tiến Dũng

Phó Giám đốc

3825 696

0912 127 854

dungdt_sct@bacgiang.gov.vn

4

Thân Thị Thanh Thuý

Trưởng phòng  Hành chính - Tổng hợp

3824 098

0977 396 393

thanthuykc@gmail.com

5

Vũ Trí Khương

Phó Trưởng phòng Khuyến công

3824 096

0984 410 333

vutrikhuong@gmail.com

6

Đỗ Thị Huyền Trang

Chuyên viên Phòng Khuyến công

3824 096

0978 819 825

trangdth_sct@bacgiang.gov.vn

7

Hoàng Thị Thu

Chuyên viên Phòng Khuyến công

3824 096

0913 235 118

thuht_sct@bacgiang.gov.vn

8

Nguyễn Văn Tiến

Chuyên viên Phòng Khuyến công

3824 096

0983 514 670

tiennv@bcit.edu.vn

9

Nguyễn Văn Lưu

Chuyên viên Phòng Tư vấn

3852 979

0943 361 555

phongluu0072002@gmail.com

10

Trần Trung Đức

Chuyên viên Phòng TKNL

3852 979

0944 753 368

trantrungducvnn@gmail.com

11

Nguyễn Văn Tùng

Chuyên viên Phòng TKNL

3852 979

0984 243 088

tungepu@gmail.com

12

Phạm Thị Biên

Văn thư, Thủ quỹ

3824 098

0989 692 959

bienttkcbg@gmail.com

13

Tạ Văn Hải

Lái xe

3824 098

0978 569 988

 

 

Đ- TRUNG TÂM XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

         1. Địa chỉ: Tầng 5 Trụ sở các đơn vị sự nghiệp, đường Quách Nhẫn, TP. Bắc Giang

         2. Điện thoại: (0204) 3828 607; Fax: (0204) 3828 607

         3. Website: http://san24h.vn

         4. Email: ttxttm_sct@bacgiang.gov.vn

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Phạm Quốc Tuấn

Phó Giám đốc

 

0983 270 993

tuanpq_sct@bacgiang.gov.vn

2

Võ Thanh Sang

Phó Giám đốc

3845 829

0912 030 876

sangvt_sct@bacgiang.gov.vn

3

Nguyễn Văn Thọ

Phó Giám đốc

3828 607

0912 498 332

thonv_sct@bacgiang.gov.vn

4

Nguyễn Khắc Nam

Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính

3828 607

0974 311 766

khacnambtp@gmail.com

5

Ngô Thị Thu Thảo

Chuyên viên

3845 829

0915 533 626

thaontt_sct@bacgiang.gov.vn

6

Bùi Văn Tú

Chuyên viên

3828 607

0988 519 534

tuxttmbg@gmail.com

7

Nguyễn Hồng Sơn

Lái xe 3828 607 0915 466 166 hongsonbg82@gmail.com

 

         

 

 

 

 

 

 

 

E- CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

          1. Địa chỉ: Số 01 đường Nguyễn Thị Lưu, P. Trần Phú, TP. Bắc Giang

          2. Điện thoại: (0204) 3856 930

          3. Fax: (0204) 3854 476

          4. Email: vt_qltt@bacgiang.gov.vn; chicucqltt_sct@bacgiang.gov.vn

I

LÃNH ĐẠO CHI CỤC

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Đào Nguyên Sơn

Phó Giám đốc Sở, Chi Cục trưởng

3853 357

0904 245 334

sondn_sct@bacgiang.gov.vn

2

Phạm Tuấn Dương

Phó Chi Cục trưởng

3856 931

0913 595 944

duongpt_sct@bacgiang.gov.vn

3

Nguyễn Văn Giáo

Phó Chi Cục trưởng

3701 889

0913 257 649

giaonv_sct@bacgiang.gov.vn

4

Chu Thanh Hiến

Phó Chi Cục trưởng

3501 682

0913 595 987

hienct_sct@bacgiang.gov.vn

5

Thân Ngọc Sang

Phó Chi Cục trưởng

3555 848

0913 257 687

sangtn_sct@bacgiang.gov.vn

II

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, ĐỘI QLTT

TT

PHÒNG, ĐỘI

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

P. Tổ chức - Hành chính: Nguyễn Văn Thi

Trưởng phòng

3856 930

0916 737 558

thinv_sct@bacgiang.gov.vn

2

P. Pháp chế - Kiểm tra: Giáp Quang Đăng

Trưởng phòng

3824 738

0913 555 827

danggq_sct@bacgiang.gov.vn

3

P. Nghiệp vụ - Tổng hợp: Thân Nhân Lượng

Trưởng phòng

3854 755

0915 066 093

luongtn_sct@bacgiang.gov.vn

4

Đội QLTT Chống buôn lậu: Tạ Văn Đức

Đội trưởng

3823 747

0987 167 168

qltt_cbl@bacgiang.gov.vn

5

Đội QLTT Chống hàng giả: Phạm Trọng Toàn

Đội trưởng

3825 378

0912 332 322

qltt_chg@bacgiang.gov.vn

6

Đội QLTT số 1 (TP BG): Nguyễn Thanh Thêu

Đội trưởng

3856 911

0915 909 168

qltt1_bg@bacgiang.gov.vn

7

Đội QLTT số 2 (Yên Dũng): Nguyễn Đăng Đệ

Đội trưởng

3870 303

0982 327 017

qltt2_yendung@bacgiang.gov.vn

8

Đội QLTT số 3 (Lục Ngạn): Diệp Văn Nguyên

Đội trưởng

3882 856

0913 378 628

qltt3_lucngan@bacgiang.gov.vn

9

Đội QLTT số 4 (Lục Nam): Nguyễn Xuân Quyền

Đội trưởng

3884 453

0913 390 793

qltt4_lucnam@bacgiang.gov.vn

10

Đội QLTT số 5 (Sơn Động): Vi Văn Thanh

Đội trưởng

3886 239

0983 587 296

qltt5_sondong@bacgiang.gov.vn

11

Đội QLTT số 6 (Yên Thế): Nguyễn Văn Trọng

Đội trưởng

3876 101

0912 330 162

qltt6_yenthe@bacgiang.gov.vn

12

Đội QLTT số 7 (Hiệp Hoà): Hoàng Thanh Phúc

Đội trưởng

3872 239

0983 035 232

qltt7_hiephoa@bacgiang.gov.vn

13

Đội QLTT số 8 (Lạng Giang): Nguyễn Trọng Trưởng

Đội trưởng

3881 336

0912 523 767

qltt8_langgiang@bacgiang.gov.vn

14

Đội QLTT số 9 (Tân Yên): Hoàng Văn Thao

Đội trưởng

3878 489

0913 596 162

qltt9_tanyen@bacgiang.gov.vn

15

Đội QLTT số 10 (Việt Yên): Nguyễn Văn Thiềng

Đội trưởng

3866 094

0904 081 313

qltt10_vietyen@bacgiang.gov.vn

 

nhungntt_sct@bacgiang.gov.vn