Phê duyệt kế hoạch khuyến công tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2018

Ngày đăng: 05-07-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 29/6/2018. Theo đó, tổng kinh phí khuyến công được phê duyệt thực hiện đợt 2 là 610 triệu đồng, bao gồm 07 đề án sau:

1. Đề án thiết kế mẫu mã, bao bì, túi đóng gói sản phẩm vải thiều: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp chủ trì thiết kế, in ấn mẫu mã, hộp carton, túi đóng gói sản phẩm vải thiều trọng lượng 5 kg; tổ chức hội nghị chuyên đề về sử dụng bao bì đóng gói sau thu hoạch, tuyên truyền các chính sách và sự cần thiết của việc sử dụng bao bì, tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm vải thiều.

2. Đề án hỗ trợ in ấn tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm vải thiều: Hỗ trợ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lục Ngạn in ấn tem truy xuất nguồn gốc cho 06 cơ sở sản xuất, tiêu thụ vải thiều của huyện Lục Ngạn nhằm tăng cường giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở đối với việc sử dụng tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm vải thiều.

3. Đề án hỗ trợ sản xuất hộp nhựa đóng gói sản phẩm vải thiều trọng lượng 0,5 kg: Hỗ trợ Công ty cổ phần OTAS GLOBAL (thành phố Hà Nội) thiết kế, sản xuất hộp nhựa đóng gói sản phẩm vải thiều Lục Ngạn xuất khẩu sang thị trường châu Âu.

4. Đề án hỗ trợ sản xuất hộp nhựa đóng gói sản phẩm vải thiều trọng lượng 01 kg: Hỗ trợ Công ty TNHH Phong Sơn Tiệm (thành phố Hà Nội) thiết kế, sản xuất hộp nhựa đóng gói sản phẩm vải thiều Lục Ngạn xuất khẩu sang thị trường Thái Lan, Australia...

5. Đề án hỗ trợ sản xuất hộp nhựa đóng gói sản phẩm vải thiều trọng lượng từ 01 - 02 kg: Hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ tổng hợp Hồng Xuân (huyện Lục Ngạn) thiết kế, sản xuất hộp nhựa đóng gói sản phẩm vải thiều Lục Ngạn cung cấp cho các trung tâm thương mại, siêu thị...

6. Đề án hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy ghép mí tự động vào trong chế biến vải thiều và các sản phẩm nông sản khác: Hỗ trợ Công ty TNHH Đầu tư tổng hợp Dũng Sỹ (thành phố Bắc Giang) đầu tư ứng dụng 01 máy ghép mí tự động vào trong chế biến vải thiều và các sản phẩm nông sản khác của Công ty, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu,

7. Đề án hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc, công cụ, dụng cụ trong sản xuất rượu: Hỗ trợ Công ty cổ phần Rượu Vân - Bắc Giang (huyện Việt Yên) đầu tư ứng dụng máy móc, công cụ, dụng cụ trong sản xuất rượu nhằm nhằm tạo ra sản phẩm rượu đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định hiện hành, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm rượu Bắc Giang trên thị trường.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị được giao sử dụng kinh phí khuyến công năm 2018 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)