Đăng ký tham gia Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài

Ngày đăng: 27-07-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Thực hiện Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020”, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các Hiệp hội ngành hàng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu.

Thông tin chi tiết về Chương trình tham khảo tại website http://connectviet.moit.gov.vn.

Nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu chi tiết về các doanh nghiệp uy tín của Việt Nam để giới thiệu cho các hãng phân phối nước ngoài, trân trọng đề nghị quý doanh nghiệp đăng ký tham gia (theo mẫu tại file đính kèm) và gửi về Vụ Thị trường châu Âu - châu Mỹ, Bộ Công Thương, địa chỉ: 54 - Hai Bà Trưng - Hà Nội, điện thoại: 04 22205360, email: hadv@moit.gov.vn./.

 (Sở Công Thương Bắc Giang)