Thông tư quy định về việc xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương

Ngày đăng: 15-12-2018 <------> Người tạo: quantri <------>
Số ký hiệu: 
19/2018/TT-BCT
Cơ quan ban hành: 
Bộ Công Thương
Loại Văn Bản: 
Thông tư
Lĩnh vực: 
Công tác Nội bộ
Người ký: 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ký: 
19-07-2018
Ngày hiệu lực: 
03-09-2018
File gắn: