Bắc Giang: Tổ chức Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ VIII, năm 2018 - 2019

Ngày đăng: 03-08-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Ngày 02/8/2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ VIII, năm 2018 - 2019 (vòng sơ khảo).

Theo kế hoạch, Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các tầng lớp nhân dân trong sản xuất, lao động và học tập; đẩy mạnh việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Thông qua Cuộc thi để xét chọn các giải pháp kỹ thuật tiêu biểu tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh và toàn quốc; tôn vinh kịp thời các tổ chức, cá nhân có những sáng tạo kỹ thuật trên các lĩnh vực sản xuất, đời sống.

Đối tượng dự thi bao gồm các tổ chức, cá nhân đang làm nghề nông hoặc sống ở nông thôn; không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, tôn giáo có giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Bắc Giang từ năm 2013 trở lại đây đều có quyền tham dự Cuộc thi. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc nhóm, tập thể. Người dự thi có quyền nhờ người khác làm sản phẩm trên cơ sở ý tưởng sáng tạo của mình. Các tác giả đã có giải pháp tham dự các Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang từ lần I đến lần thứ VII mà chưa đạt giải nếu có cải tiến thì có thể đăng ký tham dự cuộc thi.

Về lĩnh vực dự thi, tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất nông, lâm ngư nghiệp đều có quyền tham dự cuộc thi như: Các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy sản, cơ khí chế tạo... (Các đề tài, dự án khoa học công nghệ do nhà nước cấp kinh phí không được tham gia cuộc thi).

Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi: (1) Tính mới, tính sáng tạo so với trình độ kỹ thuật trong tỉnh, trong nước: Giải pháp kỹ thuật không trùng với giải pháp đã được công bố trên bất kỳ nguồn thông tin chính thức nào hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nhận hồ sơ dự thi; chưa đăng ký bản quyền phát minh sáng chế. (2) Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã được áp dụng ở Bắc Giang, quá trình áp dụng không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường tự nhiên và xã hội. (3) Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của tỉnh: Giải pháp dự thi đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tổ chức Cuộc thi từ khi phát động, triển khai đến hết ngày 15/6/2019; tổ chức chấm điểm, xét sơ khảo xong trước ngày 15/7/2019. Tổ chức trao giải cuộc thi (dự kiến) vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/2019). Hồ sơ tham dự Cuộc thi vòng sơ khảo gửi về Hội Nông dân tỉnh theo địa chỉ: Tầng 7 nhà B, Trụ sở Liên cơ quan tỉnh, khu Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi (vòng sơ khảo) như sau: 01 giải Nhất trị giá từ 3.000.000 đến 3.500.000 đồng; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá từ 2.000.000 - 2.500.000 đồng; 03 giải Ba, mỗi giải trị giá từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng; 04 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá từ 500.000 - 700.000 đồng. Ban Tổ chức vòng sơ khảo lựa chọn 10 giải pháp đạt giải gửi tham dự Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII. Ngoài tiền thưởng, Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận đoạt giải; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tác giả, nhóm tác giải có giải pháp đoạt giải Nhất và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội thi cấp tỉnh. Các giải pháp đạt giải cao Hội thi cấp tỉnh được chọn xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh và tham gia Hội thi toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019); tác giả đạt giải Nhất, Nhì, Ba của Hội thi được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)

File gắn: