Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, năm 2018 - 2019

Ngày đăng: 07-08-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, năm 2018 - 2019 do UBND tỉnh chỉ đạo, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính; Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức.

Lĩnh vực dự thi gồm tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng thuộc 6 lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí, tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ; Giáo dục và đào tạo. Đề tài, dự án khoa học công nghệ do Nhà nước cấp kinh phí không được tham gia Hội thi.

Đối tượng dự thi bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; tổ chức, cá nhân người nước ngoài không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, nghề nghiệp có giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Bắc Giang từ năm 2013 trở lại đây.

Thời gian tổ chức Hội thi từ khi phát động đến hết tháng 11/2019, được chia làm 2 giai đoạn:

1. Giai đoạn sơ khảo: Tổ chức tại Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên; các Sở: Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông. Thời gian nhận hồ sơ tại các ngành bắt đầu từ khi phát động Hội thi đến hết ngày 30/6/2019. Tổ chức chấm điểm, xét sơ khảo ở các ngành kết thúc trước ngày 15/7/2019. Kết thúc vòng xét sơ khảo, mỗi ngành lựa chọn tối đa 10 giải pháp kỹ thuật tiêu biểu gửi Ban Tổ chức Hội thi.

2. Giai đoạn chung khảo: Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Hội thi đánh giá những giải pháp đã được lựa chọn ở giai đoạn sơ khảo để trao giải thưởng. Thời gian nhận hồ sơ dự thi vòng chung khảo từ ngày 15/7/2019 đến hết ngày 31/7/2019. Thời gian chấm điểm và xét chọn các giải pháp dự thi xong trước ngày 15/8/2019. Tổ chức tổng kết và trao giải thưởng xong trong tháng 11/2019.

Hồ sơ tham dự Hội thi vòng sơ khảo theo từng lĩnh vực được gửi về các ngành gồm: Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên; các Sở: Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ tham dự Hội thi vòng chung khảo được gửi về Ban Tổ chức Hội thi qua Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (tầng 9, nhà B, trụ sở Liên cơ quankhu Quảng trường 3/2, thành phố Bắc Giang).

Giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 8 có tối đa: 06 giải Nhất, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng; 12 giải Nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 18 giải Ba, mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng; 24 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng. Ngoài tiền thưởng, Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận đoạt giải; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tác giả, nhóm tác giả có giải pháp đoạt giải Nhất và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội thi.

Các giải pháp đoạt giải cao Hội thi được chọn xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh và tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019). Giải Nhất, Nhì và Ba của Hội thi được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)