Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Ngày đăng: 15-12-2018 <------> Người tạo: quantri <------>
Số ký hiệu: 
17/VBHN-BCT
Cơ quan ban hành: 
Bộ Công Thương
Loại Văn Bản: 
Thông tư
Lĩnh vực: 
Quản lý công nghiệp
Người ký: 
Thứ trưởng Cao Quốc Hưng
Ngày ký: 
23-07-2018
Ngày hiệu lực: 
23-07-2018
File gắn: