Mở rộng và điều chỉnh Chủ đầu tư cụm công nghiệp Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang

Ngày đăng: 02-11-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Ngày 25/10/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 666/QĐ-UBND về việc mở rộng và điều chỉnh Chủ đầu tư cụm công nghiệp Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Theo đó, điều chỉnh Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang từ UBND thành phố Bắc Giang sang Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và Xây dựng Cát Tường.

Đồng thời, mở rộng quy mô cụm công nghiệp Dĩnh Trì từ 7,33 ha lên 14,2 ha (tăng 6,87 ha). Ranh giới cụm công nghiệp sau mở rộng: Phía Bắc giáp khu đất của Công ty Trường Hường; phía Tây giáp đường giao thông hiện trạng và ruộng canh tác; phía Nam giáp ruộng canh tác và đình làng Thuyền; phía Đông giáp đường giao thông đi xã Hương Gián, huyện Yên Dũng.

Về hiện trạng sử dụng đất, đất cụm công nghiệp hiện có 7,33 ha, còn lại là đất nông nghiệp, đất nghĩa trang và đường giao thông nội đồng. Cơ cấu sử dụng đất sau mở rộng của cụm công nghiệp: Đất công nghiệp 103.270 m2 (tỷ lệ 72,54%); đất công cộng, hành chính dịch vụ 1.536 m2 (1,08%); đất hạ tầng kỹ thuật 3.551 m2 (2,49%); đất cây xanh 18.546 m2 (13,05%); đất giao thông, bãi đỗ xe 15.437 m2 (10,84%).

Ngành nghề hoạt động chủ yếu của cụm công nghiệp: Các ngành nghề hiện đang sản xuất, cơ khí chế tạo, thiết bị điện, chế tạo và lắp ráp điện tử, sản phẩm công nghệ cao và các ngành công nghiệp phụ trợ.

Tổng mức đầu tư cụm công nghiệp khoảng 98,17 tỷ đồng bằng nguồn vốn tự có của doanh nghiệp và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Thời gian thực hiện dự án là 50 năm (kể từ ngày bàn giao mặt bằng). Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2018 - 2019, lập quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng, bồi thường giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường, triển khai xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp; năm 2020, hoàn thành đồng bộ hạ tầng, đưa trạm xử lý nước thải vào vận hành và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp.

UBND tỉnh giao Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Dĩnh Trì (Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và Xây dựng Cát Tường) có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo đúng tiến độ được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước. Sở Công Thương, UBND thành phố Bắc Giang có trách nhiệm quản lý hoạt động của cụm công nghiệp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Sở Công Thương Bắc Giang

 

File gắn: