Hỗ trợ đầu tư ứng dụng dây chuyền giết mổ trong chế biến thịt lợn

Ngày đăng: 13-11-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Thực hiện kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt, Công ty TNHH Hải Thịnh Bắc Giang (xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa) triển khai thực hiện đề án khuyến công “Đầu tư ứng dụng dây chuyền giết mổ trong chế biến thực phẩm”.

Đến nay, Công ty đã đầu tư hoàn chỉnh 01 dây chuyền giết mổ trong chế biến thịt lợn do Việt Nam chế tạo và lắp ráp, mới 100%. Kinh phí đầu tư là 550 triệu đồng, trong đó được hỗ trợ 150 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh năm 2018. Qua đó, góp phần xây dựng đề án điểm về giết mổ, chế biến theo chuỗi liên kết, gia tăng giá trị, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường hiện nay.

Đề án của Công ty TNHH Hải Thịnh Bắc Giang đã được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang phối hợp với Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương Bắc Giang, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hiệp Hòa tổ chức nghiệm thu vào ngày 09/11/2018./.

Hoàng Thị Thu - TTKC