Welcome to Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  • Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

    Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức được quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Một số quy định đáng chú ý...

  • Tăng cường đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

    Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng Ban thường trực Ban 389 đã ký văn bản gửi Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác đấu tranh chống hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Văn bản mới

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
16 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 1796/QĐ-UBND Ký:16-11-2018
HL:16-11-2018
17 Thông tư quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 47/2018/TT-BCT Ký:15-11-2018
HL:01-01-2019
18 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện 24/VBHN-BCT Ký:06-11-2018
HL:06-11-2018
19 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2015/TT-BCT ngày 23/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá dịch vụ phụ trợ hệ thống điện, trình tự kiểm tra hợp đồng cung cấp dịch vụ phụ trợ hệ thống điện 46/2018/TT-BCT Ký:15-11-2018
HL:01-01-2019
20 Thông tư quy định vận hành Thị trường bán buôn điện cạnh tranh và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BCT ngày 19/12/2014 của Bộ Công Thương quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện 45/2018/TT-BCT Ký:15-11-2018
HL:01-01-2019

Pages

No front page content has been created yet.