Welcome to Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  • Ngành Công Thương chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

    Bộ Công Thương hiện đang là cơ quan được Chính phủ giao triển khai 2 giải pháp quan trọng nhất góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp của Việt Nam, đó là sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo.

Văn bản mới

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File
26 Luật Tố cáo 25/2018/QH14 Ký:12-06-2018
HL:01-01-2019
27 Luật An ninh mạng 24/2018/QH14 Ký:12-06-2018
HL:01-01-2019
28 Luật Quốc phòng 22/2018/QH14 Ký:08-06-2018
HL:01-01-2019
29 Chỉ thị về tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh 20/CT-TTg Ký:13-07-2018
HL:13-07-2018
30 Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước 28/2018/QĐ-TTg Ký:12-07-2018
HL:06-09-2018

Pages

No front page content has been created yet.