Welcome to Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  • Ngành Công Thương chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

    Bộ Công Thương hiện đang là cơ quan được Chính phủ giao triển khai 2 giải pháp quan trọng nhất góp phần giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp của Việt Nam, đó là sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo.

No front page content has been created yet.