Quản lý năng lượng

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bắc Giang

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bắc Giang được công bố tại Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Đính chính Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày 08/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4229/QĐ-BCT đính chính Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm tra viên điện lực năm 2018

Ngày 27/10/2018 vừa qua, Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức Hội nghị tập huấn kiểm tra viên điện lực cho 82 học viên là cán bộ, người lao động của Công ty Điện lực Bắc Giang.

Chú thích ảnh: Cán bộ Sở Công Thương và PCBG kiểm tra thực tế tại huyện Lạng Giang theo phản ánh của người dân
Bắc Giang: Hoạt động cung ứng và sử dụng điện 9 tháng đầu năm 2018

Trong 9 tháng đầu năm 2018, sản lượng điện thương phẩm tăng 15,43% so với cùng kỳ năm 2017. Có được kết quả trên là do có nguồn điện ổn định và Công ty Điện lực Bắc Giang đã chú trọng thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm bảo mục tiêu cung cấp điện ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời...

Quy định giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ

Ngày 23/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4006/QĐ-BCT quy định về giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại chợ.

Quy định mới về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực

Quy định mới về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành tại Thông tư số 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018.

Quy định mới về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày 27/9/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở; Sở Công Thương Bắc Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau...

Đề xuất cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng của Thông tư 09/2012/TT-BCT

Ngày 28/9/2018, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Đề xuất cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng của Thông tư 09/2012/TT-BCT”, Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch (DEPP).

Tỉnh Bắc Giang có 34 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Ngày 21/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg.

Pages

Subscribe to Quản lý năng lượng