Quản lý năng lượng

Quy định mới về vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày 27/9/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 28/2018/TT-BCT quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 28/8/2018 về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở; Sở Công Thương Bắc Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau...

Đề xuất cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng của Thông tư 09/2012/TT-BCT

Ngày 28/9/2018, tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo “Đề xuất cải thiện hệ thống báo cáo năng lượng của Thông tư 09/2012/TT-BCT”, Hội thảo nằm trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam - Đan Mạch (DEPP).

Tỉnh Bắc Giang có 34 cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017

Ngày 21/9/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2017 tại Quyết định số 1221/QĐ-TTg.

Sửa đổi, bổ sung quy định về thực hiện giá bán điện

Ngày 12/9/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện.

Kiểm tra việc thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tỉnh ủy Bắc Giang, Sở Công Thương phối hợp kiểm tra việc thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở

Nhằm đảm bảo cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở được áp dụng giá bán lẻ điện theo đúng quy định, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở.

Mở lớp huấn luyện, sát hạch cấp thẻ an toàn điện cho người lao động phụ trách về điện của doanh nghiệp

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; theo đề nghị của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương Bắc Giang dự kiến tổ chức 01 lớp huấn luyện, sát hạch cấp thẻ an toàn điện, cụ thể...

Sửa đổi, bổ sung Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 27/6/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và bãi bỏ phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015.

EVN tiếp tục khuyến cáo việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm

Với diễn biến thời tiết nắng nóng còn gay gắt hơn trong những ngày đầu tháng 7 ở Bắc Bộ và Trung Bộ, mức độ tiêu thụ điện của miền Bắc vào ngày 02/7/2018 đã vượt mức ngày 22/6/2018 và đạt đỉnh mới.

Pages

Subscribe to Quản lý năng lượng