Quản lý công nghiệp

Kết quả hoạt động Công Thương tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

Dự tính giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 8 đạt 12.954 tỷ đồng, tăng 7,8% so với tháng trước; cộng dồn 8 tháng ước đạt 90.649 tỷ đồng, tăng 29,4% so cùng kỳ, đạt 63% kế hoạch năm 2018.

Kết quả hoạt động Công Thương tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang ước tính tháng 7 tăng 28,8% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) dự tính tháng 7 đạt 11.843 tỷ đồng, tăng 4,2% so với tháng trước; cộng dồn 7 tháng ước đạt 75.899 tỷ đồng, tăng 28,1% so cùng kỳ, đạt 52,7% kế hoạch năm 2018.

Sửa đổi, bổ sung quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Ngày 10/7/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Thành lập Cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Phê duyệt kế hoạch khuyến công tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2018

Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 29/6/2018. Theo đó, tổng kinh phí khuyến công được phê duyệt thực hiện đợt 2 là 610 triệu đồng, bao gồm 07 đề án.

Bắc Giang: Phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Tăng Tiến và mở rộng cụm công nghiệp Đồng Đình

Ngày 20/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500.

Sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Ngày 28/6/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Hiệp Hòa công bố quy hoạch cụm công nghiệp Việt Nhật

Tại xã Hương Lâm, UBND huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) vừa tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Việt Nhật, huyện Hiệp Hòa (tỷ lệ 1/500).

Quy định một số chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển đối với khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Trong đó, Nghị định quy định một số chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển đối với khu công nghiệp.

Bắc Giang: 02 đề án được hỗ trợ phí khuyến công quốc gia năm 2018

Thực hiện Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018; ngày 25/5/2018, Cục Công Thương địa phương ban hành Công văn số 390/CTĐP-QLKC về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018.

Pages

Subscribe to Quản lý công nghiệp