Quản lý xuất nhập khẩu

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu sắt, thép, phế liệu nhựa và phế liệu giấy nhập khẩu

Ngày 14/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Cơ chế đầu mối luân phiên của thương nhân xuất khẩu gạo

Ngày 01/10/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN

Kế hoạch hành động thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu... giai đoạn 2018 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018.

Bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên

Ngày 19 tháng 9 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 27/2018/TT-BCT về việc bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên. Thông tư có hiệu lực từ ngày 05 tháng 11 năm 2018.

Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ngày 17/9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số giải pháp cấp bách tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn

Đây là nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 04/9/2018.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Ngày 31/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

Quy định mới về điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo

Ngày 15/8/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2018; đồng thời, bãi bỏ Nghị định số 109/2010/NĐ-CP ngày 04/11/2010 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo.

Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2018

Triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016 - 2020, Sở Công Thương Bắc Giang đã chủ trì, thực hiện các nội dung tuyên truyền nâng cao nhận thức về TMĐT; phát triển và ứng dụng công nghệ, dịch vụ TMĐT; hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng TMĐT...

Sở Công Thương Bắc Giang hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến

Căn cứ Quyết định số 4816/QĐ-BCT ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Sở Công Thương Bắc Giang triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến”.

Pages

Subscribe to Quản lý xuất nhập khẩu