Tin trong nước

Phó Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước

Ngày 14/8/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Thủ tướng phê duyệt biên chế công chức năm 2019

Ngày 14/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1016/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.

Bộ Chính trị kết luận thí điểm đổi mới, sắp xếp tổ chức, nhân sự

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký ban hành Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống...

Lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 09/8/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 995/QĐ-TTg giao nhiệm vụ cho các Bộ tổ chức lập quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Trong khuôn khổ Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích cho đối tượng là các tổ chức, cá nhân Việt Nam có giải pháp kỹ thuật đáp ứng được các yêu cầu sau...

Lễ ra mắt Trục điện tử kết nối doanh nghiệp

Sáng ngày 8/8/2018, tại Hà Nội, Trục điện tử kết nối doanh nghiệp đã chính thức ra mắt với sự chứng kiến, trải nghiệm của đông đảo đại biểu đến từ nhiều Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp.

Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ V - năm 2018: Nhiều giải pháp tháo “nút thắt” cho ngành Công Thương

Sáng ngày 02/8, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ V - năm 2018 diễn ra với sự tham dự của đại diện 28 Sở Công Thương nhằm đẩy mạnh hợp tác phát triển, thống nhất các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ ngành Công Thương.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8

Quy định về liên kết giáo dục với nước ngoài; chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất nông nghiệp; quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2018.

Luật Tố cáo năm 2018

Luật Tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018.

Giới thiệu Luật An ninh mạng năm 2018

Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

Pages

Subscribe to Tin trong nước