Công nghiệp

Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất

Sáng ngày 01/12, Sở Công Thương Bắc Giang đã tổ chức diễn tập thực binh ứng phó với sự cố hóa chất, hoạt động diễn tập này diễn ra tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Quy định mới về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

Phê duyệt quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tân Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1/500 mới được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 19/11/2018.

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm

Sở Công Thương Bắc Giang thông báo đã tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm của tổ chức, cá nhân từ ngày 29/10/2018 đến ngày 15/11/2018, cụ thể như sau...

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bắc Giang

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bắc Giang được công bố tại Quyết định số 1818/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Cập nhật danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được Bộ Công Thương chỉ định

Thực hiện Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018, Bộ Công Thương cập nhật danh sách Cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ QLNN và Cơ quan kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu được chỉ định tính đến ngày 20/11/2018.

Đính chính Thông tư quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh

Ngày 08/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 4229/QĐ-BCT đính chính Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Bắc Giang: Phát triển ngành công nghiệp theo chiều sâu

Những năm gần đây, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Bắc Giang được cải thiện, do đó đã thúc đẩy lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh phát triển. Ông Trần Quang Tấn - Giám đốc Sở Công Thương đã trao đổi một số vấn đề xung quanh việc phát triển công nghiệp.

Mở rộng Cụm công nghiệp Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Ngày 25/10/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 667/QĐ-UBND về việc mở rộng Cụm công nghiệp Mỹ An, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang: Hướng tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp

Với mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp, Bắc Giang đang đẩy mạnh phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ chủ lực như: Công nghiệp chế biến nông - lâm sản, điện tử, dệt may...

Pages

Subscribe to Công nghiệp