Công nghiệp

Kết quả hoạt động Công Thương tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2018

Dự tính giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) tháng 8 đạt 12.954 tỷ đồng, tăng 7,8% so với tháng trước; cộng dồn 8 tháng ước đạt 90.649 tỷ đồng, tăng 29,4% so cùng kỳ, đạt 63% kế hoạch năm 2018.

Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu

Ngày 06/8/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị số 06/CT-BCT về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu.

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương Bắc Giang

Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang được công bố tại Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 02/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Kết quả hoạt động Công Thương tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2018

Chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Bắc Giang ước tính tháng 7 tăng 28,8% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) dự tính tháng 7 đạt 11.843 tỷ đồng, tăng 4,2% so với tháng trước; cộng dồn 7 tháng ước đạt 75.899 tỷ đồng, tăng 28,1% so cùng kỳ, đạt 52,7% kế hoạch năm 2018.

Tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang tháng 6 năm 2018

Trong tháng 6/2018, tham mưu cấp mới GCNĐKĐT cho 06 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư mới là 6,4 triệu USD; cấp điều chỉnh GCNĐKĐT cho 07 dự án, trong đó có 02 dự án tăng vốn, với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt 127 triệu USD.

Tình hình sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2018

Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng năm 2018 tiếp tục đà tăng trưởng (tăng 10,5%), trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành sản xuất phân phối điện tiếp tục có mức tăng trưởng tốt, cao hơn so với mức tăng cùng kỳ, là những yếu tố tạo động lực vững chắc để đạt được mục tiêu kế hoạch...

Sửa đổi, bổ sung Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 27/6/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và bãi bỏ phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015.

Thành lập Cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang: Phê duyệt quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Tăng Tiến và mở rộng cụm công nghiệp Đồng Đình

Ngày 20/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỷ lệ 1/500.

Quy định mới về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 15/6/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Pages

Subscribe to Công nghiệp