Tin Bắc Giang

Lục Ngạn: Bẩy sản phẩm được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể

Cùng với việc tập trung mở rộng diện tích cây ăn quả, chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, thời gian qua, huyện Lục Ngạn còn quan tâm đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bắc Giang

Ngày 08/8/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh.

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được công bố tại Quyết định số 1213/QĐ-UBND ngày 08/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, năm 2018 - 2019

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, năm 2018 - 2019 do UBND tỉnh chỉ đạo, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Tài chính... tổ chức.

Bắc Giang: Tổ chức Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ VIII, năm 2018 - 2019

Ngày 02/8/2018, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ VIII, năm 2018 - 2019 (vòng sơ khảo).

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2018 tỉnh Bắc Giang

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 (giá hiện hành) ước đạt 11.845 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ; 7 tháng ước đạt 76.000 tỷ đồng, đạt 52,8% kế hoạch, tăng 28,2% so với cùng kỳ, trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 3.195 tỷ đồng, tăng 26,4%...

Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Quy định tiêu chí ưu tiên xét duyệt đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2018.

Danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang năm 2018

Ngày 24/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Giang năm 2018.

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày 18/7/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang.

Bắc Giang: 02 công ty được công nhận “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017

Căn cứ Quyết định số 2523/QĐ-BCT ngày 17/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, tỉnh Bắc Giang có 02 công ty thuộc lĩnh vực dệt may được công nhận “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2017, cụ thể: Công ty CP - Tổng công ty May Bắc Giang và Công ty CP May xuất khẩu Hà Phong.

Pages

Subscribe to Tin Bắc Giang