Xúc tiến thương mại

Hoạt động xúc tiến thương mại góp phần tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm cho doanh nghiệp

Hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày càng nâng cao tính chuyên nghiệp và gặt hái được nhiều thành quả, từng bước nâng cao uy tín, vị thế của tỉnh.

Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 30/11/2018

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Bản tin Thị trường sản phẩm nông nghiệp số 21 (kỳ 01, tháng 11/2018)

Bản tin Thị trường sản phẩm nông nghiệp số 21 (kỳ 01, tháng 11/2018): Thông tin thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu; thông tin xúc tiến thương mại; thông tin chính sách...

Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 21/11/2018

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 12/11/2018

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Bản tin Thị trường sản phẩm nông nghiệp số 20 (kỳ 02, tháng 10/2018)

Bản tin Thị trường sản phẩm nông nghiệp số 20 (kỳ 02, tháng 10/2018): Thông tin thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu; thông tin xúc tiến thương mại; thông tin chính sách...

Mời tham gia Hội chợ Kinh tế Thương mại biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lào Cai tổ chức Đoàn doanh nghiệp tham gia Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Trung - Việt (Hà Khẩu) lần thứ 18 năm 2018.

Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 31/10/2018

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Bản tin Thị trường sản phẩm nông nghiệp số 19 (kỳ 01, tháng 10/2018)

Bản tin Thị trường sản phẩm nông nghiệp số 19 (kỳ 01, tháng 10/2018): Thông tin thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu; thông tin xúc tiến thương mại; thông tin chính sách...

Bản tin thị trường nông, lâm, thủy sản số ra ngày 23/10/2018

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Pages

Subscribe to Xúc tiến thương mại