Xúc tiến thương mại

Bản tin thị trường Nông, lâm, thủy sản số ra ngày 10-8-2018

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Bản tin Thị trường sản phẩm nông nghiệp số 14 (kỳ 02) - tháng 7/2018

Bản tin Thị trường sản phẩm nông nghiệp số 14 (kỳ 02) - tháng 7/2018: Thông tin thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu; thông tin xúc tiến thương mại; thông tin chính sách...

Bản tin thị trường Nông, lâm, thủy sản số ra ngày 31-7-2018

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Đăng ký tham gia Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài

Thực hiện Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020”, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các Hiệp hội ngành hàng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu.

Bản tin thị trường Nông, lâm, thủy sản số ra ngày 20-7-2018

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Bản tin Thị trường sản phẩm nông nghiệp số 13 (kỳ 01) - tháng 7/2018

Bản tin Thị trường sản phẩm nông nghiệp số 13 (kỳ 01) - tháng 7/2018: Thông tin thị trường nội địa, thị trường xuất khẩu; thông tin xúc tiến thương mại; thông tin chính sách...

Vietnam Foodexpo 2018: Cơ hội lớn cho doanh nghiệp

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam (Vietnam Foodexpo) là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thường niên, nhằm phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ ngành hàng nông sản và công nghiệp thực phẩm của Việt Nam.

Bản tin thị trường Nông, lâm, thủy sản số ra ngày 12-7-2018

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Bản tin thị trường Nông, lâm, thủy sản số ra ngày 30-6-2018

Chi tiết xem tại file đính kèm./.

Mời tham gia Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch, Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây - Đà Nẵng 2018

Thực hiện Quyết định số 4838/QĐ-BCT ngày 27/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại Quốc gia năm 2018, Trung tâm Xúc tiến Thương mại thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức Hội chợ Quốc tế Thương mại - Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây Đà Nẵng 2018...

Pages

Subscribe to Xúc tiến thương mại