Khuyến công tư vấn

Khuyến công Bắc Giang: Nghiệm thu đề án theo kế hoạch

Ngày 06/12/2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiệm thu đề án khuyến công năm 2018 tại huyện Yên Thế và thành phố Bắc Giang.

Quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công

Ngày 15/11/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 47/2018/TT-BCT quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước...

Khuyến công Bắc Giang: Hỗ trợ ứng dụng máy móc cho cơ sở công nghiệp nông thôn

Trong năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương Bắc Giang đã thực hiện nội dung khuyến công - hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị cho một số cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nghiệm thu đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất bao bì carton”

Ngày 12/11/2018, tại xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương phối hợp nghiệm thu đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất bao bì carton” của Công ty TNHH Thương mại sản xuất bao bì carton Trung Anh.

Hoạt động khuyến công: Tiếp sức cho doanh nghiệp cải thiện công nghệ

Hoạt động khuyến công thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo động lực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò trong phát triển công nghiệp nông thôn, hỗ trợ kịp thời, hiệu quả cho các doanh nghiệp.

Khuyến công Bắc Giang: Hỗ trợ đầu tư ứng dụng hệ thống sấy trong sản xuất mỳ gạo

Năm 2018, Hợp tác xã Mỳ Chũ Bắc Giang Tùng Chi, xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công để triển khai đề án “Đầu tư ứng dụng hệ thống sấy trong sản xuất mỳ gạo”.

Hỗ trợ đầu tư ứng dụng dây chuyền giết mổ trong chế biến thịt lợn

Thực hiện kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt, Công ty TNHH Hải Thịnh Bắc Giang (xã Thường Thắng, huyện Hiệp Hòa) triển khai thực hiện đề án khuyến công “Đầu tư ứng dụng dây chuyền giết mổ trong chế biến thực phẩm”.

Nghiệm thu đề án “Đầu tư ứng dụng máy ép phun trong sản xuất kính 3D”

Ngày 09/11/2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang phối hợp với Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương, Phòng Kinh tế thành phố Bắc Giang tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công “Đầu tư ứng dụng máy ép phun trong sản xuất kính 3D” của Công ty TNHH VK TECH.

Mời tham gia cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Điện Biên

Căn cứ công văn số 1421/SCT-QLTM ngày 29/10/2018 của Sở Công Thương tỉnh Điện Biên về việc đề nghị hỗ trợ, giới thiệu vận động tổ chức, cá nhân tham gia cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm...

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Bắc Giang tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung

Từ ngày 02/11 đến ngày 09/11/2018, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức tham gia Hội chợ thương mại quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2018).

Pages

Subscribe to Khuyến công tư vấn