Khuyến công tư vấn

Khuyến công: Hỗ trợ đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị gia công cơ khí chính xác

Qua tìm hiểu thị trường và nắm bắt được chính sách khuyến công của Nhà nước, Công ty TNHH Cơ khí chính xác Thành Phát đã lập đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị gia công cơ khí chính xác” và đề nghị hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh năm 2018.

Dự án khởi nghiệp: Nâng cao giá trị sản phẩm làng nghề truyền thống bún, bánh Đa Mai thông qua việc sản xuất bún khô

Bún tươi Đa Mai là sản phẩm làng nghề truyền thống có trên 400 năm và là món ăn dân giã quen thuộc của người dân. Bún thường được sử dụng rộng rãi và đa dạng kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác trong những dịp tết, bữa tiệc, bữa ăn hàng ngày của người dân.

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang tổ chức tham gia Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc

Từ ngày 01/8 - 07/8/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang tổ chức tham gia Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2018 do Cục Công Thương địa phương phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tại Công viên trung tâm, thành phố...

Tìm hướng đi phù hợp cho công tác khuyến công giai đoạn công nghiệp 4.0

Chiều ngày 01/8, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) tổ chức chương trình Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIII năm 2018.

Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc - năm 2018

Triển khai thực hiện Thông tư 26/2014/TT-BCT và kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2018, Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương tỉnh Nghệ An đã cùng chủ trì tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực miền phía Bắc năm 2018.

Sửa đổi, bổ sung quy định về xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia

Ngày 10/7/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia.

Phê duyệt kế hoạch khuyến công tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2018

Kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang đợt 2 năm 2018 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 29/6/2018. Theo đó, tổng kinh phí khuyến công được phê duyệt thực hiện đợt 2 là 610 triệu đồng, bao gồm 07 đề án.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Ngày 28/6/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Bắc Giang: 02 đề án được hỗ trợ phí khuyến công quốc gia năm 2018

Thực hiện Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018; ngày 25/5/2018, Cục Công Thương địa phương ban hành Công văn số 390/CTĐP-QLKC về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018.

Pages

Subscribe to Khuyến công tư vấn