Thông tin tuyên truyền phổ biến PL

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 4/2017

Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng; Nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với mặt hàng muối, trứng gia cầm; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an...

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh Bắc Giang

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành tại Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 30/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang....

Bộ Công Thương chỉ thị tăng cường quản lý hóa chất độc hại bị lạm dụng trong bảo quản, chế biến thực phẩm

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất và cồn công nghiệp, ngăn ngừa việc sử dụng sai mục đích hóa chất, cồn công nghiệp trong bảo...

Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là tên gọi mới từ ngày 01/01/2017 của Thuế môn bài và được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ; được hướng dẫn thực...

Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09...

Bộ Công Thương chỉ thị tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh rượu

Trong thời gian vừa qua, tại một số địa phương đã xảy ra nhiều...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 4156/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2017; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết...

Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017

Căn cứ Kế hoạch số 4084/KH-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017. Căn cứ vào tình hình thực tế của ngành, Sở Công Thương Bắc Giang xây dựng Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017.

Bắc Giang: Ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2017 - 2020 được HĐND tỉnh Bắc Giang thông qua ngày 08/12/2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017.

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ THẨM ĐỊNH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 167/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.

Pages

Subscribe to Thông tin tuyên truyền phổ biến PL