Thông tin tuyên truyền phổ biến PL

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018

Miễn, giảm giá vé cho các đối tượng chính sách khi đi tàu; tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2018; hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018.

Sửa đổi, bổ sung Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 27/6/2018, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định một số thủ tục liên quan đến tiếp cận điện năng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và bãi bỏ phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 118/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015.

Thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5 năm 2018

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 5 năm 2018 như sau...

Nhiều điểm mới trong Luật Cạnh tranh sửa đổi

Ngày 28 tháng 6 năm 2018, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo để công bố Lệnh của Chủ tịch nước số 02/2018/L-CTN ban hành ngày 25 tháng 6 năm 2018 về công bố Luật Cạnh tranh.

Sửa đổi, bổ sung Quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Ngày 28/6/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 14/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Quy định mới về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp

Ngày 15/6/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 13/2018/TT-BCT quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Quy định mới về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí

Ngày 15/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh khí. Theo đó, Nghị định quy định về hoạt động kinh doanh khí và điều kiện kinh doanh khí tại thị trường Việt Nam, bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và khí thiên nhiên nén (CNG).

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tăng cường đấu tranh chống buôn lậu nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng

Ngày 19/6/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.

Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Để triển khai đồng bộ, có hiệu quả, sớm đưa các chính sách, giải pháp quy định vào cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hướng dẫn một số nội dung cơ bản về cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Ngày 15/11/2017, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với Trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

Pages

Subscribe to Thông tin tuyên truyền phổ biến PL