Thông tin tuyên truyền phổ biến PL

Quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo kỹ thuật

Ngày hôm nay - 04/5/2018, Thông tư số 27/2018/TT-BTC ngày 21/3/2018 quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam, Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng chính thức có hiệu lực thi hành.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày 26/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 3 năm 2018

Thực hiện khoản 2, khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp ra Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 3 năm 2018 như sau...

Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg ngày 19/4/2018.

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018

Hàng loạt chính sách mới trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như: Doanh nghiệp Nhà nước mua xe cũng phải qua đấu thầu; Quy định mới về khoản chi được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN; Tẩy xóa chứng từ kế toán bị phạt đến 5 triệu đồng… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5/2018.

Quy định về bảo hiểm nông nghiệp và chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Ngày 18/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2018/NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/6/2018.

Chính sách mới khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày 17/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Quán triệt, triển khai thực hiện quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm

Ngày 18/4/2018, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có Công văn số 413-CV/UBKTTU về việc quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có ý kiến như sau...

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón

Ngày 16/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

Chính sách mới về phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề

Ngày 12/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về phát triển ngành nghề nông thôn. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2018 và thay thế Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn.

Pages

Subscribe to Thông tin tuyên truyền phổ biến PL