Kế hoạch

Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 được Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành tại Kế hoạch số 454/KH-BCĐ389 ngày 30/11/2018.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành tại Quyết định số 9266/KH-BCT ngày 12/10/2018.

Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp

Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày 09/11/2018.

Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 được UBND tỉnh Bắc Giang ban hành tại Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 31/10/2018.

Kế hoạch xây dựng và triển khai Đề án Tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn

Kế hoạch xây dựng và triển khai Đề án Tổng kết thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản hướng dẫn được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3793/QĐ-BCT ngày 12/10/2018.

Kế hoạch phát triển ngành Công Thương năm 2019

Kế hoạch phát triển ngành Công Thương năm 2019 vừa mới được Sở Công Thương Bắc Giang ban hành.

Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Kế hoạch hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch hành động thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành tại Quyết định số 4039/QĐ-BCT ngày 25/...

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020"

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020" được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT ngày 13/9/2018...

Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu

Kế hoạch của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu được Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành tại Quyết định số 3922/QĐ-BCT ngày 18/10/2018.

Kế hoạch về chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Kế hoạch về chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành tại Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 09/10/2018.

Pages

Subscribe to Kế hoạch