Trả lời câu hỏi của nhân dân

Câu hỏi:
Sở Công Thương trả lời Đơn đề nghị nâng cao chất lượng điện áp
Người trả lời:
Ngày trả lời:
08-06-2018
Trả lời:

Sở Công Thương nhận được Đơn đề nghị của hộ gia đình ông: Trương Công Báo cùng hộ gia đình các ông Trương Văn Phương, Trương Văn Man, Trương Văn Tư, Trương Văn Mai, Trần Văn Tư và hộ gia đình bà Leo Thị Thanh trú tại xã Đông Hưng huyện Lục Nam phản ánh nội dung chất lượng điện áp tại khu vực các hộ dân đang sử dụng rất yếu và chỉ có điện 1 pha.

Để đảm bảo chất lượng điện cho người dân sinh hoạt và sản xuất, ngay sau đó Sở Công Thương đã có văn bản số 379/SCT-QLNL ngày 09/5/2018 yêu cầu Công ty Điện lực Bắc Giang tiến hành kiểm tra chất lượng điện áp theo kiến nghị của người dân. Trong trường hợp chất lượng điện áp không đảm bảo như phản ánh của người dân, yêu cầu Công ty Điện lực Bắc Giang có phương án cải tạo, bố trí vốn để nâng cấp đường dây đảm bảo chất lượng điện áp phục vụ bà con.

Ngày 25/5/2018, Công ty Điện lực Bắc Giang đã có văn bản trả lời số 878/PCBG-P4 báo cáo giải quyết đơn đề nghị. Cụ thể: sau khi sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bắc Giang đã tiến hành kiểm tra chất lượng điện áp và xác nhận có hiện tượng quá tải do dây dẫn chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của khu vực.

Hiện nay, Công ty Điện lực Bắc Giang đã xây dựng kế hoạch nâng cấp đoạn đường dây cấp điện cũ lên 3 pha 4 dây loại AL/XLPE 4x50 để tránh quá tải, đảm bảo có điện 3 pha đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của các hộ dân.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Bắc Giang, dự kiến tiến độ thực hiện xong trước ngày 10/6/2018, Sở Công Thương cũng đã đề nghị UBND huyện Lục Nam phối hợp giám sát tiến độ thực hiện của Điện lực Lục Nam./.

 

Câu hỏi:
Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Giang
Người trả lời:
Trần Quang Tấn
Ngày trả lời:
16-05-2018
Trả lời:

Thực hiện Công văn số 231/HĐND-TH ngày 26/4/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Giang về việc đôn đốc thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát, theo nội dung kiến nghị tại Báo cáo số 123/BC-HĐND ngày 20/11/2017 của HĐND tỉnh, Sở Công Thương báo cáo như sau:

1. Về nội dung kiến nghị, đề xuất trong công tác tham mưu lập, thẩm định quy hoạch

- Chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan rà soát việc thực hiện quy hoạch mạng lưới kinh doanh xăng dầu tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 trên cơ sở đó, đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp thu hút đầu tư, quản lý quy hoạch; tích cực chủ động hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu.

- Ngày 21/12/2017, Sở Công Thương đã tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh; trong đó đã triển khai, quán triệt đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, các cửa hàng xăng dầu thuộc diện phải nâng cấp, cải tạo phải nghiêm túc thực hiện việc nâng cấp, cải tạo cửa hàng theo đúng lộ trình.

- Nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy hoạch và tiêu chuẩn, quy chuẩn cửa hàng xăng dầu, ngày 27/3/2018 Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 220/SCT-QLTM yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc diện phải nâng cấp, cải tạo chủ động thực hiện việc nâng cấp cải tạo cho đảm bảo quy định, quy chuẩn kỹ thuật về kinh doanh xăng dầu. Theo Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 thì đến năm 2020 có 52 cửa hàng thuộc diện phải cải tạo, nâng cấp (37 cửa hàng theo quy hoạch cũ, 15 cửa hàng đưa thêm). Đến nay các doanh nghiệp đã thực hiện việc nâng cấp cải tạo được 11/52 cửa hàng đảm bảo theo quy định.

- Đối với những cửa hàng xăng dầu thuộc diện phải nâng cấp, cải tạo nhưng không tiến hành nâng cấp, cải tạo theo đúng lộ trình quy định, không đáp ứng yêu cầu tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014, Sở Công Thương cương quyết không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

- Về khoảng cách giữa một số cửa hàng trên tuyến quốc lộ chưa đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải, một mặt do lịch sử để lại, trước khi lập quy hoạch có một số cửa hàng xây dựng trước đây chưa đảm bảo các điều kiện về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phải di dời, xóa bỏ nhưng chưa thực hiện việc di dời, xóa bỏ; mặt khác do sự hình thành và phát triển các tuyến đường (có tuyến đường tỉnh trở thành đường quốc lộ và ngược lại), nếu thực hiện việc di dời, xóa bỏ các cửa hàng này thì sẽ đảm bảo về khoảng cách. Tuy nhiên, việc xóa bỏ, di dời cửa hàng xăng dầu cần phải có lộ trình để doanh nghiệp thu hồi vốn. Ngay sau khi có kết luận, kiến nghị của HĐND tỉnh, Sở Công Thương đã tổ chức rà soát lập danh sách những cửa hàng thuộc diện phải di dời, xóa bỏ và ấn định lộ trình phải thực hiện việc di dời, xóa bỏ. Tuy nhiên, ngày 15/01/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số Nghị định, trong đó có Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Nghị định số 08/2018/NĐ-CP quy định việc quản lý, xây dựng cửa hàng xăng dầu được thực hiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành, bỏ quy hoạch xăng dầu. Trong khi chờ Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cửa hàng xăng dầu để áp dụng thống nhất trên toàn quốc, Sở Công Thương đã phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh tạm dừng chấp thuận đầu tư đối với dự án đầu tư, xây dựng cửa hàng xăng dầu.

2. Nội dung kiến nghị trong công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu

Năm 2018, Sở Công Thương đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra và được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 28/12/2017. Theo đó, quý II, III năm 2018, Sở Công Thương sẽ phối hợp với Sở Khoa học  và Công nghệ, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện việc  thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với tất cả các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn tỉnh.

Đồng thời, đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường chủ động phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra chấp hành pháp luật về kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong kinh doanh. Từ đầu năm 2018 đến nay, Sở Công Thương đã tiến hành kiểm tra 07 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 07 vụ với số tiền phạt là 189.352.000 đồng; đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra và đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với cửa hàng xăng dầu Bích Sơn thuộc Công ty TNHH một thành viên Thương mại và xây dựng Hà Quy do chưa đáp ứng đầy đủ quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014.

Đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

3. Nội dung kiến nghị đối với các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý

Tại Hội nghị tập huấn, triển khai các quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu ngày 21/12/2017 và buổi đối thoại với các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối ngày 25/12/2017, Sở Công Thương đã yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý xăng dầu nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu về xăng dầu cho sản xuất và tiêu dùng của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Cũng tại Hội nghị tập huấn, các doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý đã cam kết đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng của xã hội trên địa bàn tỉnh. Đến nay trên toàn tỉnh chưa để xảy ra hiện tượng khan hiếm xăng dầu.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau khảo sát việc chấp hành pháp luật trong việc lập quy hoạch và quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sở Công Thương trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau khảo sát việc chấp hành pháp luật trong việc lập quy hoạch và quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sở Công Thương trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

 

Câu hỏi:
Người trả lời:
Ngày trả lời:
10-04-2018
Trả lời:

Thực hiện Công văn số 390/UBND-TH ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sở Công Thương Bắc Giang báo cáo, trả lời các nội dung cử tri đã nêu như sau:

1. Nội dung 01: Cử tri Tân Yên đề nghị Điện lực Bắc Giang chỉ đạo lắp đồng loạt công tơ 3 giá đối với các hộ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho các hộ chủ động tránh giờ cao điểm (giá cao) để sản xuất, kinh doanh.

Trả lời: Ngay sau khi nhận được ý kiến của cử tri, Sở Công Thương đã chỉ đạo Công ty Điện lực Bắc Giang kiểm tra, rà soát và Công ty đã có văn bản phúc đáp (số 221/PCBG-P9 ngày 09/02/2018) như sau:

Tại Khoản 2, Điều 5, Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương quy định: các khách hàng có sản lượng điện sử dụng trung bình ba tháng liên tục từ 2.000kWh/tháng trở lên được lắp công tơ 3 giá và ký hợp đồng mua điện theo thời gian sử dụng điện trong ngày. Như vậy chỉ những khách hàng đáp ứng điều kiện trên mới được lắp công tơ 3 giá. Công ty Điện lực Bắc Giang đã chỉ đạo Điện lực huyện Tân Yên kiểm tra, rà soát, kết quả có 11/22 khách hàng đã được lắp công tơ 3 giá, số lượng công tơ còn lại đang chờ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc cấp. Sở Công Thương đang tiếp tục phối hợp với Công ty Điện lực Bắc Giang triển khai hoàn thành nội dung trên.    

2. Nội dung 02: Cử tri xã Tân Sỏi, xã Đồng Vương và một số xã huyện Yên Thế phản ánh: Một số công ty về địa phương bán hàng điện dân dụng nhưng không sử dụng được, một số hộ đã trả hàng và nhận lại tiền, còn một số hộ hiện nay chưa trả được hàng gây ảnh hưởng đến cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xem xét, không cho các công ty bán hàng đa cấp, giới thiệu sản phẩm về các xã vì nhiều mặt hàng không đảm bảo chất lượng.

Trả lời: Với mục đích quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa và kích cầu người tiêu dùng, hiện nay phần lớn các chương trình quảng bá, khuyến mại, ưu đãi, giảm giá,...hàng hóa của các tổ chức, cá nhân đã được tổ chức nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, một số công ty đã quảng cáo giới thiệu sản phẩm hàng hóa quá mức, đánh vào lòng tham của người tiêu dùng, nâng giá sản phẩm hàng hóa cao, khi bán thực tế lại rẻ hơn nhiều so với giới thiệu.

Ý kiến cử tri nêu là có thật, Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường ban hành 03 Kế hoạch và 05 văn bản chỉ đạo về kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với hàng giả, hàng kém chất lượng, hoạt động bán hàng đa cấp và giới thiệu sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh. Tháng 8/2017 Công ty TNHH sản xuất và thương mại đầu tư Đại Dương đã tổ chức giới thiệu, tư vấn và phân phối sản phẩm đồ gia dụng tại xã Tân Sỏi, xã Đồng Vương và một số xã khác của huyện Yên Thế với một số sản phẩm chính của thương hiệu Tosaka (bếp điện hồng ngoại, máy xay sinh tố, chảo lẩu...). Đến ngày 22/11/2017 Công ty tổ chức giới thiệu, tư vấn và phân phối sản phẩm đồ gia dụng tại xã Đồng Tâm, trong lúc giới thiệu sản phẩm có khoảng 15 đến 30 người tiêu dùng ở xã Tân Sỏi, Đồng Vương, Hương Vỹ, Đồng Hưu... có mang sản phẩm đã mua của công ty đến trả lại hàng và lấy lại tiền với lý do giá cao so với thị trường. UBND xã Đồng Tâm phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6, Đội Công an kinh tế, Phòng KTHT huyện phối hợp với Công ty Đại Dương mời người tiêu dùng có hàng hóa đổi trả, lấy lại tiền tại hội trường UBND xã. Đến 16 giờ 30 cùng ngày việc đổi trả, hoàn lại tiền cho người tiêu dùng kết thúc.

Tuy nhiên trong quá trình nhận trả hàng, trả tiền do hiệu ứng đám đông, một số người tiêu dùng lợi dụng việc nhận hàng của công ty mang cả hàng đã dùng đến yêu cầu đổi, thậm chí cả dây ổ điện sử dụng không đúng kỹ thuật bị hỏng cùng mang đến yêu cầu đổi nhưng công ty không chấp nhận. Cùng với đó có một số người tiêu dùng khác đề nghị công ty giảm giá, xin mua lại sản phẩm đã đổi và một số người tiêu dùng khác thấy sản phẩm dùng tốt cũng xin mua lại.

Đồng thời, Đội Quản lý thị trường số 6 - Chi cục Quản lý thị trường Bắc Giang tiến hành giám sát, kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại đầu tư Đại Dương có hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ; hàng hóa vi phạm gồm ổ cắm điện = 100 cái. Đội QLTT số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt số tiền là: 1.000.000 đồng, tịch thu 100 ổ cắm điện theo quy định của pháp luật.

Từ tháng 11/2017 đến nay trên địa bàn huyện Yên Thế không còn hiện tượng doanh nghiệp về quảng cáo và bán hàng điện dân dụng không sử dụng được và không đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, Sở Công Thương Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thực hiện công tác quản lý tốt địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, nhất là chính quyền cấp xã, phường, thị trấn kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc quảng cáo, bán hàng đa cấp. Tổ chức phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người tiêu dùng.

Nội dung 3: Cử tri huyện Lục Ngạn và Lục Nam đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng ngăn chặn, xử lý tình trạng sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng và có biện pháp kiểm soát ngay từ gốc (nơi sản xuất).

Nội dung trên đã được Sở Công Thương báo cáo trả lời bằng văn bản số 168/BC-SCT ngày 24/8/2017 “Giải trình, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và trong kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVIII”.

(Chi tiết gửi kèm báo cáo số 168)

Cùng với đó Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc BVTV, trong đó đã kiểm tra, xử lý 74 vụ sản xuất, kinh doanh phân bón (tính từ tháng 7/2017 đến nay); xử phạt vi phạm hành chính 289.588.000 đồng, tiền truy thu từ số lợi nhuận bất hợp pháp 888.000 đồng, trị giá hàng tiêu hủy 82.263.340 đồng.

Hàng hóa tiêu hủy bao gồm: Phân bón các loại 22.125 kg; 1.476 gói thuốc BVTV các loại, 09 chai thuốc trừ sâu Kilsect 10EC loại 1 lít/chai và 1,5 lít hóa chất dùng để tẩy xóa, sửa chữa thời hạn sử dụng. Trị giá hàng tiêu hủy 82.263.340 đồng. Buộc tái chế 1.300.000 kg phân bón có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố, trị giá 3.900.000 đồng.

Trên đây là Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII của Sở Công Thương. Kính chuyển Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Câu hỏi:
Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII
Người trả lời:
Trần Quang Tấn
Ngày trả lời:
16-05-2018
Trả lời:

Thực hiện Công văn số 935/HĐND-TH ngày 28/12/2017 của HĐND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, Sở Công Thương báo cáo như sau:

1. Giải pháp về cơ chế chính sách

1.1. Việc hướng dẫn, triển khai thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND

Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017, ngày 09/01/2018, Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 21/SCT-VP đăng ký thực hiện 95% chợ được quy hoạch và kiểm soát an toàn thực phẩm (không bao gồm chợ tự phát). Ngày 11/01/2018, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 06/KH-SCT triển khai công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, trong đó thực hiện kiểm tra việc chấp hành điều kiện ATTP, chất lượng thực phẩm, nguồn nước dùng trong chế biến thực phẩm đối với các chợ. Đồng thời, Sở Công Thương đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến các Sở, ngành liên quan, UBND huyện, thành phố, Phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng huyện, thành phố nhằm phổ biến các nội dung và quy định mới giúp các đơn vị quản lý và tổ chức thực hiện hiệu quả.

1.2. Đề nghị sửa đổi Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 1118/SCT-QLTM ngày 29/12/2017 gửi Bộ Công Thương về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ. Bộ Công Thương đã tham mưu với Chính phủ xây dựng Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý ngành phân phối thay thế Nghị định số  02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP; hiện nay đang tổng hợp các ý kiến của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và sẽ sớm trình Chính phủ ban hành, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, trung tâm mua sắm, cửa hàng và trung tâm đấu giá hàng hóa cũng như các hoạt động kinh doanh bán buôn, bán lẻ, đại lý, nhượng quyền thương mại, mua bán sáp nhập có liên quan.

2. Công tác phối hợp

Sở Công Thương đã chủ động tham mưu nội dung kiểm tra công tác quản lý nhà nước về chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh gửi Thanh tra tỉnh, sau khi tổng hợp chung, Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-TTr ngày 16/4/2018 thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, hiệu quả đầu tư dự án chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013 - 2017. Đến ngày 14/5/2018, đoàn đã tiến hành thanh tra xong 3 huyện, các huyện còn lại đang tiếp tục thanh tra. Sở Công Thương sẽ báo cáo kết quả với HĐND tỉnh sau khi kết thúc thời gian thanh tra.

3. Đối với việc kiểm tra Chợ trung tâm huyện Hiệp Hòa

Ngay sau khi kết thúc Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh, ngày 12/12/2017, Sở Công Thương đã ban hành Văn bản số 1051/SCT-TTr gửi Thanh tra tỉnh đề nghị bổ sung nội dung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về chuyển đổi mô hình quản lý Chợ trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2185/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018 (trong đó giao cho Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra Chợ trung tâm huyện Hiệp Hòa, thời gian trong quý II/2018). Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 78/QĐ-SCT ngày 08/3/2018 và Quyết định số 142/QĐ-SCT ngày 11/5/2018  kiểm tra việc chấp hành pháp luật về chuyển đổi mô hình tổ chức kinh doanh, khai thác và quản lý Chợ trung tâm huyện Hiệp Hòa. Hiện nay đang tiến hành kiểm tra, sẽ báo cáo kết quả với HĐND tỉnh sau khi kết thúc thời gian kiểm tra (ngày 14/6/2018).

Trên đây là báo cáo thực hiện các giải pháp nêu trong trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Sở Công Thương trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

 

Câu hỏi:
Đề nghị UBND tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại (từ nguồn kinh phí của tỉnh) hỗ trợ Lục Ngạn trong việc tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả.
Người trả lời:
Trần Quang Tấn
Ngày trả lời:
19-04-2017
Trả lời:

Đề nghị xem tại file đính kèm./.

Câu hỏi:
Sở nội vụ cho tôi xin hỏi là năm nay tháng mấy thì có đợt tuyển dụng biên chế.
Người trả lời:
Đào Đức Phương
Ngày trả lời:
24-02-2016
Trả lời:

Hiện tại đang xây dựng kế hoạch bạn nhé, sau khi xây dựng xong sẽ đưa lên website. Bạn vui lòng theo dõi các thông tin trên website của Sở để nắm được thông tin.

Thân ái !.