Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File Loại Văn Bản Cơ quan BH
1 Văn bản hợp nhất Nghị định về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn 17/VBHN-NHNN Ký:25-09-2018
HL:25-09-2018
Nghị định hợp nhất
2 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường 3655/QĐ-BCT Ký:11-10-2018
HL:12-10-2018
Quyết định Bộ Công Thương
3 Quyết định ban hành Phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2019 - 2020 3720/QĐ-BCT Ký:11-10-2018
HL:11-10-2018
Quyết định Bộ Công Thương
4 Quyết định về việc ban hành lộ trình hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành Công Thương đến năm 2025 3263/2018/QĐ-BCT Ký:07-09-2018
HL:07-09-2018
Quyết định Bộ Công Thương
5 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Giang 27/2018/QĐ-UBND Ký:04-10-2018
HL:15-10-2018
Quyết định UBND Tỉnh
6 Quyết định ban hành Quy trình Kiểm tra và cấp Chứng nhận vận hành cho các chức danh tham gia trực tiếp công tác điều độ, vận hành hệ thống điện quốc gia 69/QĐ-ĐTĐL Ký:28-09-2018
HL:28-09-2018
Quyết định
7 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2018 124/NQ-CP Ký:06-10-2018
HL:06-10-2018
Nghị quyết Văn phòng chính phủ
8 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định quản lý chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 22/VBHN-BCT Ký:01-10-2018
HL:01-10-2018
Thông tư Bộ Công Thương
9 Quyết định ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương 1526/QĐ-UBND Ký:28-09-2018
HL:28-09-2018
Quyết định UBND Tỉnh
10 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động 21/VBHN-BCT Ký:18-09-2018
HL:18-09-2018
Thông tư Bộ Công Thương

Pages