Văn bản quy phạm pháp luật

STT Tiêu đề Số ký hiệu Ngày File Loại Văn Bản Cơ quan BH
1 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 1226/QĐ-UBND Ký:10-08-2018
HL:10-08-2018
Quyết định UBND Tỉnh
2 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2018 104/NQ-CP Ký:08-08-2018
HL:08-08-2018
Nghị quyết Chính phủ
3 Quyết định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bắc Giang 21/2018/QĐ-UBND Ký:09-08-2018
HL:20-08-2018
Quyết định UBND Tỉnh
4 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định số 46/2010/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh 20/2018/QĐ-UBND Ký:08-08-2018
HL:20-08-2018
Quyết định UBND Tỉnh
5 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1213/QĐ-UBND Ký:08-08-2018
HL:08-08-2018
Quyết định UBND Tỉnh
6 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á Âu 18/VBHN-BCT Ký:23-07-2018
HL:23-07-2018
Thông tư Bộ Công Thương
7 Văn bản hợp nhất Thông tư quy định về việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí khuyến công quốc gia 17/VBHN-BCT Ký:23-07-2018
HL:23-07-2018
Thông tư Bộ Công Thương
8 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang 1174/QĐ-UBND Ký:02-08-2018
HL:02-08-2018
Quyết định UBND Tỉnh
9 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương 1087/QĐ-UBND Ký:18-07-2018
HL:18-07-2018
Quyết định UBND Tỉnh
10 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh 1086/QĐ-UBND Ký:18-07-2018
HL:18-07-2018
Quyết định UBND Tỉnh

Pages