Ý kiến của nhân dân

STT Tiêu đề Ngày File Cho ý kiến
1 Dự thảo Thông tư bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 44/2015/TT-BCT ngày 09/12/2015 của Bộ Công Thương quy định về phát triển dự án, Biểu giá chi phí tránh được và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện sinh khối BĐ:07-12-2018
KT:07-01-2019
Xin ký kiến
2 Dự thảo Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương BĐ:05-12-2018
KT:05-01-2019
Xin ký kiến
3 Dự thảo Thông tư quy định cửa khẩu nhập khẩu phế liệu BĐ:29-11-2018
KT:29-12-2018
Xin ký kiến
4 Dự thảo Thông tư Quy định thực hiện phát triển điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió BĐ:23-11-2018
KT:23-12-2018
Xin ký kiến
5 Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã BĐ:20-11-2018
KT:20-12-2018
Xin ký kiến
6 Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ BĐ:20-11-2018
KT:20-12-2018
Xin ký kiến
7 Dự thảo Thông tư quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí BĐ:13-11-2018
KT:13-12-2018
Xin ký kiến
8 Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng BĐ:07-11-2018
KT:07-12-2018
Xin ký kiến
9 Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg BĐ:02-11-2018
KT:02-12-2018
Xin ký kiến
10 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang BĐ:31-10-2018
KT:15-11-2018
Xin ký kiến

Pages