Ý kiến của nhân dân

STT Tiêu đề Ngày File Cho ý kiến
1 Dự thảo Thông tư quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với cơ sở kinh doanh khí (LPG/LNG/CNG) BĐ:12-10-2018
KT:12-11-2018
Xin ký kiến
2 Dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần BĐ:12-10-2018
KT:12-11-2018
Xin ký kiến
3 Dự thảo Quyết định ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang BĐ:03-10-2018
KT:03-11-2018
Xin ký kiến
4 Dự thảo (lần 2) Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp BĐ:28-09-2018
KT:28-10-2018
Xin ký kiến
5 Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình thủy điện BĐ:26-09-2018
KT:26-10-2018
Xin ký kiến
6 Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu BĐ:24-09-2018
KT:24-10-2018
Xin ký kiến
7 Dự thảo Thông tư hướng dẫn quy chế quản lý và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa BĐ:19-09-2018
KT:19-10-2018
Xin ký kiến
8 Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang BĐ:14-09-2018
KT:28-09-2018
Xin ký kiến
9 Dự thảo Thông tư quy định định mức tiêu hao năng lượng trong ngành chế biến thủy sản BĐ:13-09-2018
KT:13-10-2018
Xin ký kiến
10 Dự thảo lần 2 Thông tư quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu BĐ:07-09-2018
KT:07-10-2018
Xin ký kiến

Pages