Welcome to Sở Công thương tỉnh Bắc Giang

  • Thông tin tình hình tiêu thụ vải thiều Bắc Giang đến ngày 18/6/2018

    Tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều ước đạt 115.740 tấn, tổng doanh thu ước đạt 3.127,2 tỷ đồng; trong đó: doanh thu từ vải thiều ước đạt 1.876,3 tỷ đồng, dịch vụ hỗ trợ ước đạt 1.250,9 tỷ đồng. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sản lượng ước đạt 35.860 tấn, doanh thu ước đạt 62,9 triệu USD....

  • Quy định mới về giá bán điện cho các đơn vị quản lý, kinh doanh chợ

    Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhiều Ban Quản lý chợ đang bán điện cho các ki-ốt trong chợ. Tuy nhiên, các Công ty Điện lực không muốn bán điện đến tận ki-ốt vì vấn đề an toàn cháy nổ (bố trí đường dây, công tơ đều do chủ dự án đầu tư mà không phải ngành điện) và nhiều lý do khác…

  • Bắc Giang: 02 đề án được hỗ trợ phí khuyến công quốc gia năm 2018

    Thực hiện Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018; ngày 25/5/2018, Cục Công Thương địa phương ban hành Công văn số 390/CTĐP-QLKC về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018.

No front page content has been created yet.