Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
246/BC-SCT 12-10-2018 Sở Công Thương Báo cáo tiến độ thực hiện các giải pháp theo Kết luận của Chủ tọa tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII Báo cáo
245/BC-SCT 10-10-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị BCH TW Đảng khóa XII Báo cáo
303/QĐ-SCT 10-10-2018 Sở Công Thương Quyết định về việc điều động công chức (Nguyễn Thị Ánh) Quyết định
244/BC-SCT 09-10-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ Báo cáo
243/BC-SCT 09-10-2018 Sở Công Thương Báo cáo tự rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội năm 2017 Báo cáo
299/QĐ-SCT 04-10-2018 Sở Công Thương Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm viên chức (Trần Quang Trung) Quyết định
912/SCT-QLNL 10-10-2018 Sở Công Thương Công văn về việc tổ chức lớp tập huấn, sát hạch và cấp Thẻ kiểm tra viên điện lực Công văn
486/BC-QLTT 09-10-2018 Chi cục Quản lý thị trường Báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu năm 2018 Báo cáo
286/TB-UBND 05-10-2018 UBND Tỉnh Thông báo giờ làm việc mùa Đông Thông báo
30/BC-BCĐ389 25-09-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý III/2018; phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2018 Báo cáo
301/QĐ-SCT 05-10-2018 Sở Công Thương Quyết định về việc tiếp nhận và điều động viên chức (Nguyễn Văn Minh) Quyết định
300/QĐ-SCT 05-10-2018 Sở Công Thương Quyết định về việc tiếp nhận và điều động viên chức (Nguyễn Văn Phấn) Quyết định
298/QĐ-SCT 03-10-2018 Sở Công Thương Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý (Ngụy Đình Nghĩa - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp) Quyết định
242/BC-SCT 02-10-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014 - 2018 Báo cáo
241/BC-SCT 28-09-2018 Sở Công Thương Báo cáo tình hình hỗ trợ đầu tư và phát triển doanh nghiệp tháng 8 và tháng 9 năm 2018 Báo cáo
240/BC-SCT 28-09-2018 Sở Công Thương Báo cáo việc đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí kết quả xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 Báo cáo
238/BC-SCT 28-09-2018 Sở Công Thương Báo cáo việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2018 Báo cáo
237/BC-SCT 28-09-2018 Sở Công Thương Báo cáo việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2016 - 2018 Báo cáo
236/BC-SCT 28-09-2018 Sở Công Thương Báo cáo tình hình giá cả thị trường tỉnh Bắc Giang tháng 9 và quý III/2018 Báo cáo
235/BC-SCT 28-09-2018 Sở Công Thương Báo cáo các nội dung đã thực hiện theo Kết luận số 908/KL-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Báo cáo

Pages