Văn bản chỉ đạo điều hành

Số/Ký hiệu Ngày BH Cơ quan BH Trích yếu File
401/SCT-VP 15-05-2018 Sở Công Thương Công văn đề nghị phối hợp cập nhật thủ tục hành chính mới ban hành trên phần mềm một cửa điện tử Công văn
97/BC-SCT 15-05-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả 03 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI tại Sở Công Thương Báo cáo
96/BC-SCT 15-05-2018 Sở Công Thương Báo cáo tình hình triển khai Thông tư 08/2017/TT-BCT Báo cáo
95/BC-SCT 15-05-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tháng 5/2018 Báo cáo
128/TB-UBND 15-05-2018 UBND Tỉnh Thông báo kết luận Phiên giao ban giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 11/5/2018 Thông báo
94/BC-SCT 10-05-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII Báo cáo
93/BC-SCT 10-05-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Giang Báo cáo
92/BC-SCT 10-05-2018 Sở Công Thương Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2017 Báo cáo
138/QĐ-SCT 09-05-2018 Sở Công Thương Quyết định về việc bổ nhiệm công chức Quyết định
137/QĐ-SCT 09-05-2018 Sở Công Thương Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm công chức Quyết định
1462/UBND-NC 09-05-2018 UBND Tỉnh Công văn về việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ Công văn
108/BC-STC 10-05-2018 Báo cáo kết quả rà soát cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Báo cáo
218/QĐ-QLTT 09-05-2018 Chi cục Quản lý thị trường Quyết định về việc luân chuyển vị trí công tác đối với công chức Quyết định
217/QĐ-QLTT 09-05-2018 Chi cục Quản lý thị trường Quyết định về việc luân chuyển vị trí công tác đối với công chức Quyết định
215/QĐ-QLTT 09-05-2018 Chi cục Quản lý thị trường Quyết định về việc luân chuyển vị trí công tác đối với công chức Quyết định
618/QĐ-UBND 09-05-2018 UBND Tỉnh Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình xúc tiến thương mại năm 2018 Quyết định
02/KL-SCT 08-05-2018 Sở Công Thương Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động điện lực tại Điện lực Hiệp Hòa
209/GUQ-QLTT 07-05-2018 Chi cục Quản lý thị trường Giấy ủy quyền của Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang
91/BC-SCT 04-05-2018 Sở Công Thương Báo cáo tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994 - 2018) Báo cáo
28/KH-SCT 04-05-2018 Sở Công Thương Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang Kế hoạch

Pages