Đề tài khoa học

STT Trích yếu File gắn
1 Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"
2 Thông báo đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi
3 Tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN thực hiện Chương trình “Phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao”
4 Dự án “Ứng dụng công nghệ cao xây dựng mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ rau an toàn tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang”
5 Dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chè Yên Thế” dùng cho sản phẩm chè khô của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang”
6 Đề tài "Ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gà từ các phụ phẩm và sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang"
7 Đề tài "Nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ xuất khẩu hàng nông sản của tỉnh Bắc Giang"
8 Dự án "Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ thịt lợn an toàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang"
9 Dự án "Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển thương hiệu nấm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang"
10 Đề tài "Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm Gel Nano Bạc S500 trong sản xuất và bảo quản quả vải thiều nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, kéo dài thời gian bảo quản cho quả vải thiều Bắc Giang phục vụ nội tiêu và xuất khẩu"

Pages