Khen thưởng

STT Trích yếu Thời gian Người ký File
1 Quyết định thưởng tiền các tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 27-08-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
2 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác tiêu thụ vải thiều năm 2018 31-07-2018 Phó Chủ tịch Lại Thanh Sơn
3 Quyết định tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang 21-03-2018 Giám đốc Trần Quang Tấn
4 Quyết định về việc tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh" 30-03-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
5 Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Pháp lệnh động viên công nghiệp giai đoạn 2003 - 2018 12-03-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
6 Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2017 29-01-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
7 Quyết định tặng Cờ Thi đua của Công đoàn Công Thương Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2017 16-01-2018 Chủ tịch Trần Quang Huy
8 Quyết định tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn Công Thương Việt Nam 02-01-2018 Chủ tịch Trần Quang Huy
9 Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang năm 2017 (tập thể, cá nhân) 19-01-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
10 Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang năm 2017 (nông thôn mới) 17-01-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
11 Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang năm 2017 (cụm, khối thi đua) 17-01-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
12 Quyết định tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Bắc Giang năm 2017 17-01-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
13 Quyết định tặng thưởng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang 15-01-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Linh
14 Quyết định của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Văn phòng năm 2017 29-12-2017 Chánh Văn phòng Nguyễn Đức Đăng
15 Quyết định tặng Giấy khen toàn diện của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Công Thương Bắc Giang năm 2017 30-12-2017 Chủ tịch Ngô Quyết Thắng
16 Quyết định tặng thưởng các danh hiệu thi đua năm 2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang 04-01-2018 Chủ tịch Nguyễn Văn Cảnh
17 Quyết định tặng Bằng khen của BCH Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang 29-12-2017 Chủ tịch Nguyễn Văn Cảnh
18 Quyết định của Đảng ủy Sở Công Thương khen thưởng chi bộ đạt danh hiệu "trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2017 15-12-2017 Bí thư Trần Quang Tấn
19 Quyết định của Đảng ủy Sở Công Thương khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 15-12-2017 Bí thư Trần Quang Tấn
20 Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ tỉnh khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013 - 2017) 21-12-2017 Bí thư Trần Văn Tuấn

Pages