Xe nào sẽ bắt buộc phải dán nhãn năng lượng?

Ngày đăng: 18-04-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Theo dự thảo thông tư dán nhãn năng lượng, xe mô tô, xe gắn máy được sản xuất, lắp ráp hoàn toàn mới hoặc nhập khẩu chưa qua sử dụng sẽ phải dán nhãn năng lượng áp dụng bắt buộc.

 Theo Thông tấn xã Việt Nam