Phê duyệt điều chỉnh Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2018

Ngày đăng: 14-05-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Ngày 09/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang năm 2018.

Theo đó, điều chỉnh giảm kinh phí thực hiện các chương trình sau: Tham gia hội chợ triển lãm mỗi xã phường một sản phẩm - OCOP Quảng Ninh 2018 là 135 triệu đồng; tham gia hội chợ triển lãm Hùng Vương - Phú Thọ 2018 là 135 triệu đồng; hỗ trợ doanh nghiệp tiền thuê gian hàng tham gia hội chợ trong nước, nước ngoài là 70 triệu đồng; tổ chức thu thập, cập nhật, mua thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường, quảng bá sản phẩm vải thiều là 70 triệu đồng; tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu Gà đồi Yên Thế là 100 triệu đồng. Tổng cộng kinh phí điều chỉnh giảm là 510 triệu đồng.

Bên cạnh đó, điều chỉnh bổ sung 510 triệu đồng từ Chương trình xúc tiến thương mại năm 2018 cho Trung tâm Xúc tiến thương mại Bắc Giang để thực hiện các chương trình, đề án sau: Bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại thành phố Bắc Giang 200 triệu đồng; bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều tại Thị Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc 200 triệu đồng; bổ sung 110 triệu đồng để thực hiện chi hoạt động xúc tiến thương mại khác.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì thực hiện Chương trình có trách nhiệm thực hiện theo đúng nội dung, tiến độ và các quy định hiện hành của Nhà nước./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)