Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày đăng: 18-01-2019 <------> Người tạo: quantri <------>
Số ký hiệu: 
63/2018/NĐ-CP
Cơ quan ban hành: 
Chính phủ
Loại Văn Bản: 
Nghị định
Lĩnh vực: 
Lĩnh vực khác
Người ký: 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ký: 
04-05-2018
Ngày hiệu lực: 
19-06-2018
File gắn: