Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường

Ngày đăng: 18-01-2019 <------> Người tạo: quantri <------>
Số ký hiệu: 
08/2018/TT-BCT
Cơ quan ban hành: 
Bộ Công Thương
Loại Văn Bản: 
Thông tư
Lĩnh vực: 
Lĩnh vực khác
Người ký: 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
Ngày ký: 
02-05-2018
Ngày hiệu lực: 
17-05-2018
File gắn: