Thông báo điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm soát viên thị trường lên ngạch kiểm soát viên chính thị trường

Ngày đăng: 18-05-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Hội đồng thi nâng ngạch kiểm soát viên chính thị trường, Bộ Công Thương thông báo điểm kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch kiểm soát viên thị trường lên ngạch kiểm soát viên chính thị trường theo chỉ tiêu năm 2016. Chi tiết xem tại file đính kèm./.

 

Tin liên quan

Pages