Bắc Giang: 02 đề án được hỗ trợ phí khuyến công quốc gia năm 2018

Ngày đăng: 07-06-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Thực hiện Quyết định số 4768/QĐ-BCT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018; ngày 25/5/2018, Cục Công Thương địa phương ban hành Công văn số 390/CTĐP-QLKC về việc giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018.

Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương Bắc Giang được giao 400 triệu đồng để thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất ống cống bê tông ly tâm” với nội dung hỗ trợ Công ty TNHH một thành viên Xây dựng, Dịch vụ và Thương mại Cơ Tấn, xã Song Mai, thành phố Bắc Giang ứng dụng 01 máy đúc bê tông; đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gạch không nung” với nội dung hỗ trợ Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng và Thương mại Tân Phát, thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động ứng dụng 01 máy ép gạch.

Dây chuyền sản xuất gạch không nung của Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng và Thương mại Tân Phát (huyện Sơn Động)

Sau khi được giao kế hoạch kinh phí khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã tổ chức làm việc với các đơn vị thụ hưởng để hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ, tài liệu liên quan và trao đổi thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện các đề án./.

Vũ Trí Khương - TTKC