Quyết định bãi bỏ Quyết định số 386/2012/QĐ-UBND ngày 07/11/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định một số nội dung về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 19-06-2018 <------> Người tạo: quantri <------>
Số ký hiệu: 
12/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: 
UBND Tỉnh
Loại Văn Bản: 
Quyết định
Lĩnh vực: 
Lĩnh vực khác
Người ký: 
Phó Chủ tịch Lại Thanh Sơn
Ngày ký: 
01-06-2018
Ngày hiệu lực: 
01-07-2018
File gắn: