Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng để giao đất ở có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 19-06-2018 <------> Người tạo: quantri <------>
Số ký hiệu: 
13/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành: 
UBND Tỉnh
Loại Văn Bản: 
Quyết định
Lĩnh vực: 
Lĩnh vực khác
Người ký: 
Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hà
Ngày ký: 
07-06-2018
Ngày hiệu lực: 
20-06-2018
File gắn: