Quy định mới về giá bán điện cho các đơn vị quản lý, kinh doanh chợ

Ngày đăng: 12-06-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có nhiều Ban Quản lý chợ đang bán điện cho các ki-ốt trong chợ. Tuy nhiên, các Công ty Điện lực không muốn bán điện đến tận ki-ốt vì vấn đề an toàn cháy nổ (bố trí đường dây, công tơ đều do chủ dự án đầu tư mà không phải ngành điện) và nhiều lý do khác… Do đó, các Công ty Điện lực chỉ bán điện cho Ban Quản lý chợ, sau đó Ban Quản lý chợ bán lại cho các ki-ốt.

Giá bán điện cho chợ được các Công ty Điện lực tính toán theo Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 01/12/2017 của Bộ Công Thương về giá bán điện. Cụ thể giá bán lẻ mục đích kinh doanh (điện áp dưới 6kV) theo hình thức 3 giá. Như vậy, khi Ban Quản lý chợ bán lại cho các ki-ốt sẽ lỗ vốn vì các Ban Quản lý chợ cũng phải bán điện với giá như vậy, còn chưa kể tổn thất đường dây trong chợ là khá lớn và hiện tượng câu móc trộm điện thường xuyên xảy ra. Không chỉ Bắc Giang mà đa số các tỉnh thành trong cả nước đều gặp khó khăn về công tác bán điện cho các chợ.

Đến nay, Bộ Công Thương đã xây dựng dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT trong đó dự kiến: Giá bán buôn điện cho chợ áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh giờ bình thường tại cấp điện áp dưới 6kV theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư số 16/2014/TT-BCT trừ lùi X%.

Theo quy định tại Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2013/NĐ-CP thì Ban Quản lý chợ (là đơn vị sự nghiệp có thu, tự trang trải các chi phí, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc Nhà nước); Doanh nghiệp kinh doanh khai thác và quản lý chợ (là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh khai thác và hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật) có trách nhiệm quản lý, kinh doanh các dịch vụ tại chợ (của các điểm kinh doanh tại chợ); Điểm kinh doanh tại chợ bao gồm các quầy hàng, sạp hàng, ki-ốt, cửa hàng được bố trí trong phạm vi chợ theo thiết kế xây dựng chợ, có diện tích quy chuẩn tối thiểu 3m2/điểm.

Cũng theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 16/2014/TT-BCT, giá bán điện cho mục đích kinh doanh được áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thương mại bán buôn, bán lẻ vật  tư, hàng hóa. Như vậy điện năng sử dụng của các hộ tiểu thương trong chợ thuộc đối tượng áp giá bán lẻ điện cho mục đích kinh doanh.

Vì vậy, giá bán buôn điện cho đơn vị bán lẻ điện tại các chợ được tính toán trừ lùi từ giá bán điện cho mục đích kinh doanh giờ bình thường ở cấp điện áp dưới 6kV theo quy định hiện hành tại Quyết định số 4495/QĐ-BCT ngày 01/12/2017 của Bộ Công Thương về giá bán điện là 2.461đồng/kWh. Mức trừ lùi từ giá bán lẻ điện nhằm đảm bảo cho các đơn vị bán lẻ điện tại các chợ bù đắp được một phần chi phí cho hoạt động kinh doanh, bán lẻ điện và tổn thất điện năng.

Qua tham khảo số liệu của các Ban Quản lý chợ trên cả nước, Bộ Công Thương đã đưa ra mức trừ lùi X% là 10,6%. Trong đó có mức trừ lùi bù đắp cho chi phí quản lý, kinh doanh và trừ lùi tính cho chi phí tổn thất điện năng. Qua khảo sát của Phòng Quản lý năng lượng với một số chợ tại các huyện Yên Dũng, Tân Yên, Việt Yên thì chi phí quản lý, kinh doanh được các Ban Quản lý chợ đầu tư ít, chủ yếu là chi phí tổn thất mà nguyên nhân là câu móc trộm điện. Nếu lưới điện tốt, không bị câu móc điện thì mức trừ lùi 10,6% thì các Ban Quản lý chợ sẽ đảm bảo kinh doanh ổn định. Tuy nhiên, khi Dự thảo Thông tư mới có hiệu lực thì trách nhiệm của các Ban Quản lý chợ phải được nâng cao hơn. Cụ thể các Ban Quản lý chợ chưa có Giấy phép hoạt động điện lực cần làm thủ tục cấp phép hoạt động điện lực. Đảm bảo thợ điện phải được đào tạo chuyên ngành điện và được đào tạo cấp thẻ an toàn điện. Việc quản lý tài chính phải rõ ràng, có nguồn tái đầu tư vào lưới điện trong chợ nhằm đảm bảo vận hành an toàn, liên tục và giảm tổn thất điện năng./.

Hồng Phượng - Phòng Quản lý Năng lượng