Thông tin tình hình tiêu thụ vải thiều Bắc Giang đến ngày 18/6/2018

Ngày đăng: 18-06-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

1. Tính đến ngày 18/6/2018, tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều ước đạt 115.740 tấn, tổng doanh thu ước đạt 3.127,2 tỷ đồng; trong đó: doanh thu từ vải thiều ước đạt 1.876,3 tỷ đồng, dịch vụ hỗ trợ ước đạt 1.250,9 tỷ đồng.

2. Đến nay, đã xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sản lượng ước đạt 35.860 tấn, doanh thu ước đạt 62,9 triệu USD (tỷ giá USD = 22.780 VNĐ).

3. Giá vải từ 8 giờ ngày 18/6/2018 tại huyện Lục Ngạn tăng đột biến: Giá vải thiều loại 2 từ 12.000 - 17.000 đ/kg (tăng 4.000 đ/kg); vải muộn từ 25.000 - 28.000 đ/kg (tăng 3.000 đ/kg); vải lai Lục Ngạn (vải phấn) giá 32.000 - 35.000 đ/kg (tăng 10.000 đ/kg).

4. Hiện tại thương nhân đến thu mua vải thiều tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Lục Ngạn với trên 150 thương nhân Trung Quốc và khoảng trên 1.000 thương nhân Việt Nam.

5. Điểm cân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có khoảng trên 700 điểm cân lớn, nhỏ và tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Lục Ngạn.

6. Phụ kiện phục vụ mua bán vải thiều gồm: Đá cây 30.000 - 32.000 đ/cây; thùng xốp loại nhỏ: 30.000 - 35.000 đ/thùng, loại to 52.000 - 60.000 đ/thùng.

7. Đến nay, thị trường tiêu thụ trong nước chủ yếu là: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... và xuất khẩu sang Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Australia... Tổng sản lượng tiêu thụ thông qua hệ thống siêu thị Saigon Co.op trên 300 tấn.

8. Một số doanh nghiệp phối hợp với đối tác xuất khẩu sang Australia 35 tấn; Mỹ được 1,1 tấn; châu Âu được 1,1 tấn; Nhật Bản được 1,5 tấn; Singapore được 100 tấn. Dự kiến ngày 20/6, Công ty TNHH Phong Sơn Tiệm xuất sang Thái Lan 200 tấn bằng đường hàng không.

(Sở Công Thương Bắc Giang)