Thông tin tình hình tiêu thụ vải thiều Bắc Giang đến ngày 22/6/2018

Ngày đăng: 22-06-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

1. Tính đến ngày 22/6/2018, tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều ước đạt 151.868 tấn, tổng doanh thu ước đạt 4.215 tỷ đồng; trong đó: doanh thu từ vải thiều ước đạt 2.529 tỷ đồng, dịch vụ hỗ trợ ước đạt 1.686 tỷ đồng.

2. Đến nay, đã xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sản lượng ước đạt 55.200 tấn, doanh thu ước đạt 97 triệu USD (tỷ giá USD = 22.780 VNĐ).

3. Giá vải tại huyện Lục Ngạn vẫn giữ ở mức ổn định dao động từ 10.000 - 35.000 đ/kg.

4. Hiện tại, thương nhân đến thu mua vải thiều tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Lục Ngạn với 178 thương nhân Trung Quốc và khoảng trên 1.000 thương nhân Việt Nam.

5. Điểm cân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có khoảng trên 700 điểm cân lớn, nhỏ và tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Lục Ngạn với trên 600 điểm cân.

6. Phụ kiện phục vụ mua bán vải thiều giữ được giá ổn định: Đá cây 30.000 - 32.000 đ/cây; thùng xốp loại nhỏ: 30.000 - 35.000 đ/thùng, loại to 52.000 - 60.000 đ/thùng.

7. Đến nay, thị trường tiêu thụ trong nước chủ yếu là: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... và xuất khẩu sang Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Australia, Mỹ, Nhật Bản, một số nước EU.

 (Sở Công Thương Bắc Giang)