Thông tin tình hình tiêu thụ vải thiều Bắc Giang đến ngày 23/6/2018

Ngày đăng: 23-06-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

1. Tính đến ngày 23/6/2018, tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều ước đạt 159.648 tấn, tổng doanh thu ước đạt 4.459,1 tỷ đồng; trong đó: doanh thu từ vải thiều ước đạt 2.675,5 tỷ đồng, dịch vụ hỗ trợ ước đạt 1.783,6 tỷ đồng.

2. Đến nay, đã xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc sản lượng ước đạt 63.500 tấn, doanh thu ước đạt 111,5 triệu USD (tỷ giá USD = 22.780 VNĐ).

3. Giá vải tại huyện Lục Ngạn vẫn giữ ở mức ổn định dao động từ 10.000 - 35.000 đ/kg.

4. Hiện tại, thương nhân đến thu mua vải thiều tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Lục Ngạn với trên 170 thương nhân Trung Quốc và khoảng trên 1.000 thương nhân Việt Nam.

5. Điểm cân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có khoảng trên 700 điểm cân lớn, nhỏ và tập trung chủ yếu trên địa bàn huyện Lục Ngạn với trên 600 điểm cân.

6. Phụ kiện phục vụ mua bán vải thiều giữ được giá: Đá cây 27.000 - 30.000 đ/cây; thùng xốp loại nhỏ: 28.000 - 30.000 đ/thùng, loại to 48.000 - 50.000 đ/thùng.

7. Đến nay, thị trường tiêu thụ trong nước chủ yếu là: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng... và xuất khẩu sang Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Australia, Mỹ, Nhật Bản, một số nước EU. Dự kiến ngày 25/6 một doanh nghiệp sẽ xuất sang Nga 20 - 40 tấn và sang Nhật Bản 20 tấn./.

 (Sở Công Thương Bắc Giang)