Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng phần mềm chuỗi phân phối trực tuyến hàng nông sản tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 27-06-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Căn cứ Quyết định số 4816/QĐ-BCT ngày 26/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt các đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2018, trong đó giao cho Sở Công Thương Bắc Giang thực hiện đề án  “Xây dựng phần mềm chuỗi phân phối trực tuyến hàng nông sản tỉnh Bắc Giang”.

Đề án nhằm xây dựng 01 phần mềm chuỗi phân phối phục vụ cho công tác quản lý, điều hành nhà nước và hỗ trợ hoạt động xúc tiến bán hàng cho các đơn vị, cá nhân; qua đó, cung cấp thông tin trên môi trường oline phục vụ cho đơn vị, cá nhân thực hiện các chiến lược đầu tư, khai thác các lợi thế cạnh tranh của địa phương.

Mô hình chức năng phần mềm

Đối tượng tham gia đề án: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân kinh doanh các mặt hàng nông sản. Các tổ chức, cá nhân lựa chọn tham gia đề án được hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.

Thời gian đăng ký tham gia đề án: Trước ngày 15/7/2018.

Sở Công Thương thông báo tới toàn thể các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được biết.

Mọi thông tin chi tiết đề nghị liên hệ: Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu - Sở Công Thương Bắc Giang, 45B đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang; điện thoại: 0204.3851.378./.

Thân Thị Huệ - Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu