Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Giang

Ngày đăng: 04-07-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương Bắc Giang tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ và hiệu quả.

Về kế hoạch khuyến công quốc gia, Trung tâm được Bộ trưởng Bộ Công Thương giao thực hiện 02 đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh năm 2018 với tổng kinh phí thực hiện là 400 triệu đồng, cụ thể: Hỗ trợ Công ty TNHH một thành viên Xây dựng, dịch vụ và thương mại Cơ Tấn (xã Song Mai, thành phố Bắc Giang) đầu tư ứng dụng 01 máy đúc bê tông trong sản xuất ống cống bê tông ly tâm; hỗ trợ Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng và thương mại Tân Phát (thị trấn Thanh Sơn, huyện Sơn Động) đầu tư ứng dụng 01 máy ép gạch trong sản xuất gạch không nung. Ngay sau khi được Cục Công Thương địa phương giao kế hoạch, Trung tâm đã tổ chức làm việc với các đơn vị thụ hưởng để hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ, tài liệu liên quan và trao đổi thống nhất kế hoạch triển khai thực hiện các đề án. Đến nay, hai doanh nghiệp đã đưa máy móc, thiết bị hỗ trợ theo đề án vào vận hành, sản xuất thử.

Kiểm tra, giám sát đề án khuyến công của Hợp tác xã Mỳ Chũ Bắc Giang Tùng Chi (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn)

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí của tỉnh dành cho các nội dung hoạt động khuyến công năm 2018 là 3.350 triệu đồng. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công đợt 1 là 2.390 triệu đồng để hỗ trợ thực hiện 21 đề án, Trung tâm được Giám đốc Sở Công Thương giao tổ chức triển khai 18 đề án với kinh phí là 2.185 triệu đồng. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện 01 đề án khuyến công từ năm 2017 chuyển sang với kinh phí hỗ trợ 350 triệu đồng. Cụ thể như sau: 01 đề án đào tạo nghề, truyền nghề; 02 đề án hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; 08 đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật; 04 đề án thuộc nội dung phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 01 đề án thuộc nội dung tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn; 01 đề án thuộc nội dung cung cấp thông tin, tuyên tuyền; 01 đề án thuộc nội dung nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công; 01 đề án thuộc nội dung hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường. Sau khi được giao nhiệm vụ, Trung tâm đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh, ký hợp đồng hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị có đề án được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tại các cơ sở công nghiệp nông thôn có đề án được hỗ trợ kinh phí khuyến công. Hiện tại, Trung tâm đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện được 17/19 đề án, đạt 88,9% kế hoạch đề ra; kinh phí thực hiện 6 tháng đầu năm là 1.200 triệu đồng, đạt 47% kế hoạch kinh phí được giao.

Thi công lắp đặt đèn chiếu sáng hiệu suất thấp bằng đèn led hiệu suất cao tại tòa nhà Sở Xây dựng Bắc Giang

Về chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2018, Trung tâm được Giám đốc Sở Công Thương giao chủ trì thực hiện 4 nhóm đề án: Thông tin, tuyên truyền; đào tạo, tập huấn; phát triển, phổ biến các trang thiết bị hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng; nâng cao hiệu quả và năng lực về công tác tiết kiệm năng lượng với tổng kinh phí là 1.490 triệu đồng. Kết quả 6 tháng đầu năm, Trung tâm triển khai thực hiện được các nội dung như: Phối hợp với Báo Bắc Giang, Tạp chí Công Thương tổ chức tuyên truyền về công tác tiết kiệm năng lượng; hoàn chỉnh hồ sơ, tài liệu và thi công các công trình: Lắp đặt thay thế đèn chiếu sáng hiệu suất thấp bằng đèn led hiệu suất cao tại tòa nhà Sở Công Thương, Sở Xây dựng Bắc Giang; xây dựng mô hình đèn chiếu sáng học đường tại Trường tiểu học Cảnh Thụy (huyện Yên Dũng), Trường Tiểu học Ngọc Sơn (huyện Hiệp Hòa), Trường Trung học cơ sở Lê Lợi (thành phố Bắc Giang); xây dựng và lắp đặt đèn chiếu sáng ngoài trời sử dụng năng lượng mặt trời cho khuôn viên UBND xã Giáp Sơn (huyện Lục Ngạn).

Hoạt động kiểm toán năng lượng tại Công ty cổ phần Ngôi Sao Bắc Giang (xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang)

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2018, Trung tâm tiến hành tư vấn lập báo cáo kiểm toán năng lượng cho Công ty cổ phần Ngôi Sao Bắc Giang (xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang), Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang), doanh thu 6 tháng đầu năm ước đạt 376 triệu đồng. Đồng thời, Trung tâm đã tiến hành tham gia các hoạt động do Sở Công Thương chủ trì thực hiện như: Tổ chức Hội nghị chuyên đề về sử dụng bao bì đóng gói sau thu hoạch, tuyên truyền các chính sách và sự cần thiết của việc sử dụng bao bì, tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm vải thiều (phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu); Diễn đàn kinh tế về sản xuất, tiêu thụ vải thiều và các nông sản chủ lực, đặc trưng tỉnh Bắc Giang năm 2018; Tuần lễ vải thiều Lục Ngạn - Bắc Giang tại Hà Nội năm 2018; phối hợp với Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương), Cục Năng lượng Đan Mạch triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang./.

Ngụy Đình Nghĩa - TTKC