Thành lập Cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Ngày đăng: 05-07-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Cụm công nghiệp Hương Sơn, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 398/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Cụm công nghiệp Hương Sơn có quy mô 75 ha, nằm trên địa bàn xã Hương Sơn thuộc huyện Lạng Giang. Vị trí Cụm công nghiệp: Phía Bắc giáp thôn Đồng Ú, xã Hương Sơn; phía Nam giáp thôn Cần Cốc, xã Hương Sơn; phía Đông giáp đường cao tốc Hà Nội - Lạng Sơn; phía Tây giáp tuyến đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn.

Cơ cấu sử dụng đất: Đất công nghiệp 59,34 ha (tỷ lệ 79,12 %); đất cây xanh, mặt nước 7,5 ha (10 %); đất công cộng, hành chính 0,78 ha (1,04 %); đất hạ tầng kỹ thuật 0,78 ha (1,04 %); đất giao thông 6,6 ha (8,8 %).

Các ngành nghề hoạt động chính: Chế biến nông lâm sản; chế biến thực phẩm; cơ khí chế tạo máy; linh kiện điện tử; bao bì và các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hương Sơn là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng NHS. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khoảng 636,7 tỷ đồng, bằng vốn tự có của chủ đầu tư và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2018 - 2019, giải phóng mặt bằng, đánh giá ĐTM chiến lược, khởi công xây dựng hạ tầng; năm 2020, cơ bản xây xong hạ tầng và đưa trạm xử lý nước thải vào hoạt động, đồng thời thu hút các nhà đầu tư sản xuất kinh doanh. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Hương Sơn có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp theo đúng tiến độ được duyệt và các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời, giao Sở Công Thương, UBND huyện Lạng Giang có trách nhiệm quản lý hoạt động của Cụm công nghiệp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)