Bắc Giang: Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 8, năm (2018 - 2019)

Ngày đăng: 05-07-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bắc Giang lần thứ 8, năm (2018 - 2019) nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các tầng lớp nhân dân trong sản xuất, lao động và học tập; tôn vinh kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng tạo kỹ thuật trên các lĩnh vực được triển khai, áp dụng có hiệu quả góp phần phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh của tỉnh; thông qua tổ chức Hội thi để xét chọn các giải pháp kỹ thuật tiêu biểu tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc.

Lĩnh vực dự thi gồm tất cả các giải pháp sáng tạo kỹ thuật phục vụ sản xuất, đời sống, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, cụ thể: Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; Cơ khí, tự động hoá, xây dựng, giao thông vận tải; Vật liệu, hoá chất, năng lượng; Nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường; Y dược, chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ; Giáo dục và đào tạo. Đề tài, dự án khoa học công nghệ do Nhà nước cấp kinh phí không được tham gia Hội thi.

Đối tượng dự thi bao gồm các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam không phân biệt lứa tuổi, thành phần dân tộc, nghề nghiệp có giải pháp kỹ thuật là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng tại tỉnh Bắc Giang từ năm 2013 trở lại đây.

Thời gian tổ chức Hội thi từ khi phát động đến hết tháng 11/2019, được chia làm 2 giai đoạn:

1. Giai đoạn sơ khảo được tổ chức tại Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên; các Sở: Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông. Thời gian nhận hồ sơ tại các ngành, đoàn thể bắt đầu từ khi phát động Hội thi đến hết ngày 30/6/2019. Tổ chức chấm điểm, xét sơ khảo ở các ngành, đoàn thể kết thúc trước ngày 15/7/2019. Kết thúc vòng xét sơ khảo, mỗi ngành, đoàn thể lựa chọn tối đa 10 giải pháp kỹ thuật tiêu biểu gửi Ban Tổ chức Hội thi cấp tỉnh.

2. Giai đoạn chung khảo: Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Hội thi đánh giá những giải pháp đã được lựa chọn ở giai đoạn sơ khảo để trao giải thưởng. Thời gian nhận hồ sơ dự thi vòng chung khảo từ ngày 15/7/2019 đến hết ngày 31/7/2019. Thời gian chấm điểm và xét chọn các giải pháp dự thi xong trước ngày 15/8/2019. Tổ chức tổng kết và trao giải thưởng xong trong tháng 11/2019.

Hồ sơ tham dự Hội thi vòng sơ khảo theo từng lĩnh vực được gửi về các ngành, đoàn thể tỉnh gồm: Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên; các Sở: Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông. Hồ sơ tham dự Hội thi vòng chung khảo được gửi về Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh - cơ quan thường trực tổ chức Hội thi (tầng 9, nhà B, trụ sở Liên cơ quan, khu Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi:

1. Tính mới, tính sáng tạo so với trình độ kỹ thuật trong tỉnh, trong nước: Giải pháp không trùng với giải pháp đã được công bố trên bất kỳ nguồn thông tin nào hoặc đã được áp dụng ở Việt Nam trước ngày nhận hồ sơ.

2. Hiệu quả kinh tế - xã hội: Giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã được áp dụng ở Bắc Giang, quá trình áp dụng không gây hại đến môi trường tự nhiên và xã hội.

3. Khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện của tỉnh: Giải pháp đã được áp dụng hoặc đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Giải thưởng Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ 8 có tối đa: 06 giải Nhất, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng; 12 giải Nhì, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng; 18 giải Ba, mỗi giải trị giá 7.000.000 đồng; 24 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng. Ngoài tiền thưởng, Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận đoạt giải; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tác giả, nhóm tác giả có giải pháp đoạt giải Nhất và những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Hội thi.

Các giải pháp đoạt giải cao Hội thi được chọn xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ tỉnh và tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018 - 2019). Tác giả đoạt giải Nhất, Nhì và Ba của Hội thi được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo./.

(Sở Công Thương Bắc Giang)