Bắc Giang: Phê duyệt Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm”

Ngày đăng: 09-07-2018 <------> Người tạo: quantri <------>

Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 29/6/2018.

Mục tiêu của đề án giai đoạn 2018 - 2020: Xây dựng tổ chức bộ máy quản lý, điều hành chương trình OCOP từ cấp tỉnh đến cấp xã; áp dụng đồng bộ các chính sách để thực hiện hiệu quả chương trình OCOP; triển khai, phát triển tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản phẩm hiện có, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của tỉnh Bắc Giang, trong đó phát triển ít nhất 3 sản phẩm OCOP (dự kiến vải thiều Lục Ngạn, mỳ Chũ, gà đồi Yên Thế...) đạt hạng 5 sao cấp quốc gia (sản phẩm đạt 90 - 100 điểm, có chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn quốc tế); củng cố, kiện toàn các doanh nghiệp, hợp tác xã có sản phẩm tham gia chương trình OCOP; phát triển mới ít nhất 10 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia Chương trình OCOP; đào tạo tập huấn cho 100% cán bộ quản lý chương trình, lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ có đăng ký kinh doanh tham gia chương trình OCOP; thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP.

Giai đoạn 2021 - 2030: Củng cố các thành quả đã đạt được trong giai đoạn 2018 - 2020, đưa chương trình OCOP đi vào chiều sâu, gắn phát triển nông nghiệp với các ngành kinh tế khác, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; phát triển thêm 2 - 3 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia; triển khai thực hiện từ 1 - 3 mô hình làng văn hóa du lịch (tại khu du lịch sinh thái Khe Rỗ, huyện Sơn Động; khu du lịch sinh thái suối Mỡ, huyện Lục Nam; khu du lịch sinh thái Xuân Lung - Thác Ngà, huyện Yên Thế); triển khai phát triển 06 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh gắn với hoạt động du lịch tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Yên Dũng, Việt Yên; tiếp tục củng cố kiện toàn doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia thực hiện Chương trình OCOP, phát triển, tiêu chuẩn hóa các sản phẩm OCOP của tỉnh, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xuất khẩu các sản phẩm OCOP.

Đề án phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP theo 6 nhóm, bao gồm: Thực phẩm (nông sản tươi sống và nông sản chế biến); đồ uống (đồ uống có cồn và đồ uống không cồn); thảo dược (các sản phẩm có thành phần từ cây dược liệu); vải và may mặc (các sản phẩm làm từ bông, sợi); lưu niệm, nội thất, trang trí (các sản phẩm từ gỗ, sợi, mây tre, kim loại, gốm sứ, dệt may,... làm đồ lưu niệm, đồ gia dụng); dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng (các sản phẩm dịch vụ phục vụ tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí, học tập, nghiên cứu,...)

Đề án cụ thể 6 chương trình thực hiện OCOP tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2018 - 2020 bao gồm: Tuyên truyền, hướng dẫn về Chương trình OCOP; nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm; nhận phương án, dự án sản xuất kinh doanh; triển khai phương án, dự án sản xuất kinh doanh; Đánh giá và xếp hạng sản phẩm; xúc tiến thương mại.

Tổng kinh phí thực hiện đề án là 150,237 tỷ đồng, trong đó: Kinh phí giai đoạn 2018 - 2020 là 32,943 tỷ đồng; kinh phí giai đoạn 2021 - 2030 là 117,294 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước (Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác xúc tiến thương mại và khuyến công; vốn lồng ghép các chương trình) và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác (vốn của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tự huy động; vốn vay từ các tổ chức tín dụng, các quỹ đầu tư, quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã)./.

 (Sở Công Thương Bắc Giang)